Công bố TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở QH-KT

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 14/3, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung đã ký Quyết định số 1231 công bố thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở QH-KT TP Hà Nội.

Theo Quyết định này, UBND TP công bố 2 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở QH-KT, thay thế  TTHC số 1 và số 2 tại Quyết định số 1858/QĐ-UBND ngày 22/4/2011 về việc ban hành bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở QH-KT là: Thủ tục Giới thiệu địa điểm quy hoạch thay thế cho thủ tục Thỏa thuận địa điểm quy hoạch và thủ tục Cung cấp Thông tin quy hoạch (bao gồm cung cấp thông tin về QH-KT và chỉ giới đường đỏ) thay thế cho thủ tục Cấp chứng chỉ quy hoạch (hoặc thông tin quy hoạch).
Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)
Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)
Người nộp hồ sơ 2 thủ tục nói trên sẽ nộp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Sở QH-KT hoặc nộp tại bộ phận một cửa. Đối với thủ tục Giới thiệu địa điểm quy hoạch, thời gian giải quyết không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày hồ sơ đầy đủ tính hợp pháp và hợp lệ được tiếp nhận tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC của Sở QH-KT. Tại những nơi chưa có quy hoạch chi tiết đô thị được cấp có thẩm quyền phê duyệt sẽ thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành. Những hồ sơ phải trình UBND TP hoặc Bộ Xây dựng chấp thuận hoặc cho ý kiến trước khi chấp thuận thì không áp dụng số ngày trả kết quả nêu trên. Kết quả thực hiện TTHC đó là: Sở QH-KT sẽ có văn bản trả lời giới thiệu địa điểm quy hoạch gửi chủ đầu tư.

Đối với thủ tục Cung cấp Thông tin quy hoạch, thời gian giải quyết cũng không quá 10 ngày kể từ ngày hồ sơ đầy đủ tính hợp hợp pháp và hợp lệ. Những trường hợp phải báo cáo UBND TP, Bộ Xây dựng hoặc thông qua Hội đồng Kiến trúc - Quy hoạch xem xét thì không áp dụng số ngày trả kết quả nêu trên. Về kết quả thực hiện TTHC đối với các khu vực đã có quy hoạch chi tiết đô thị, về Hồ sơ Cung cấp Thông tin quy hoạch: Sở QH-KT có văn bản cấp thông tin quy hoạch nêu các yêu cầu về QH-KT theo các cấp độ quy hoạch đã được cấp thẩm quyền phê duyệt. 

Về Hồ sơ Cung cấp ttin chỉ giới đường đỏ: Sở QH-KT căn cứ vào quy chuẩn xây dựng, quy chế quản lý kiến trúc đô thị (nếu có); quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2.000, 1/5.000) hoặc quy hoạch chi tiết đô thị (tỷ lệ 1/500); Quyết định số 72/2014/QĐ-UBND ngày 17/9/2014 của UBND TP về lập, thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ, đồ án quy hoạch và quản lý theo đồ án quy hoạch đô thị trên địa bàn TP để có văn bản trả lời.