Đề xuất phương án sắp xếp các cơ quan báo chí gắn với cải cách hành chính

Chia sẻ

Kinhtedothi - UBND TP Hà Nội vừa có Thông báo số 53/TB-UBND truyền đạt kết luận của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung tại cuộc họp Tập thể UBND TP về Đề án Quy hoạch sắp xếp, phát triển và quản lý báo chí Hà Nội đến năm 2025 theo Đề án Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung chỉ đạo: Việc Quy hoạch sắp xếp, phát triển và quản lý báo chí Hà Nội đến năm 2025 thực hiện theo đúng chỉ đạo của T.Ư về giảm đầu mối, gắn liền với cải cách hành chính, giảm biên chế; giữ nguyên báo An ninh Thủ đô và báo Quốc phòng Thủ đô; có các tạp chí chuyên ngành để nâng cao chất lượng nội dung thông tin khoa học, nghiên cứu; khuyến khích các tạp chí phục vụ nhu cầu xã hội, đáp ứng yêu cầu thị trường, tự chủ về tài chính; giao Sở TT&TT - đơn vị chủ trì Dự thảo Đề án đánh giá cụ thể tình hình hoạt động của các cơ quan báo chí hiện nay như nội dung thông tin, nhân sự, kinh phí… tiếp tục hoàn thiện nội dung Đề án... Đề xuất phương án sắp xếp các cơ quan báo chí, trước mắt là giai đoạn chuyển tiếp và sau đó là thực hiện theo Đề án Quy hoạch của T.Ư; đánh giá, phân tích hiệu quả trước và sau khi thực hiện sắp xếp, có lộ trình để các cơ quan chủ quản, cơ quan báo chí chủ động sắp xếp, gắn với cải cách hành chính và tinh giản biên chế, báo cáo UBND TP.