Đến 2020, mật độ thuê bao Internet khu vực nông thôn đạt 30-40%

Chia sẻ

KTĐT - Đề án Phát triển thông tin, truyền thông nông thôn giai đoạn 2011 - 2020 đặt mục tiêu là 100% số xã vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn sẽ có điểm cung cấp dịch vụ bưu chính, viễn thông công cộng; mật độ thuê bao Internet khu vực nông thôn đạt 30-40% mật độ bình quân toàn quốc.

KTĐT - Đề án Phát triển thông tin, truyền thông nông thôn giai đoạn 2011 - 2020 đặt mục tiêu là 100% số xã vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn sẽ có điểm cung cấp dịch vụ bưu chính, viễn thông công cộng; mật độ thuê bao Internet khu vực nông thôn đạt 30-40% mật độ bình quân toàn quốc.

Đề án này đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đề án cũng đặt mục tiêu 100% số xã đồng bằng, trung du và hầu hết các xã miền núi có báo Nhân dân, báo Đảng của Đảng bộ địa phương trong ngày.

Cung cấp dịch vụ công trực tuyến tới người dân

Về cung cấp thông tin, mục tiêu đặt ra là phải bảo đảm hầu hết các hộ gia đình khu vực nông thôn nghe và xem được các chương trình phát thanh, truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị thông tin tuyên truyền thiết yếu.

Các cơ quan nhà nước từ cấp quận, huyện, sở, ban, ngành hoặc tương đương trở lên có cổng thông tin điện tử hoặc trang thông tin điện tử cung cấp tất cả các dịch vụ công trực tuyến mức độ cao, trên diện rộng tới người dân và doanh nghiệp khu vực nông thôn.

Các cơ quan Đảng, chính quyền từ trung ương tới cấp xã có số máy điện thoại, hộp thư điện tử công khai để tiếp nhận và trả lời ý kiến phản ánh của người dân.

Tổng kinh phí thực hiện Đề án này là trên 24 nghìn tỷ đồng.

Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, trong năm 2010 tổng số thuê bao điện thoại được đăng ký và đang hoạt động trên toàn mạng có khoảng 162,88 triệu thuê bao, trong đó di động chiếm 91,2%; mật độ đạt 189 máy/100 dân. Toàn quốc có trên 26,8 triệu người sử dụng Internet, đạt mật độ 31,12%. Tổng số thuê bao băng rộng đạt 3,68 triệu thuê bao, đạt mật độ 4,2%...

Kinh tế đô thị cuối tuần