Đột phá trong cải cách hành chính ở Quốc Oai

Phương Nga
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Với nhiều sáng kiến, sáng tạo trong cải cách hành chính (CCHC), huyện Quốc Oai đã xây dựng thành công hình ảnh một địa phương năng động với chất lượng điều hành của bộ máy chính quyền và môi trường đầu tư kinh doanh hấp dẫn.

Nhiều giải pháp, sáng kiến hay

Mặc dù gặp nhiều khó khăn do dịch Covid-19, nhưng năm 2021, công tác CCHC huyện Quốc Oai vẫn có nhiều chuyển biến tích cực. Ngay từ đầu năm, huyện đã ban hành Kế hoạch 30/KH-UBND, đồng thời trong năm đã ban hành 26 văn bản để triển khai thực hiện công tác CCHC. Nhiều nội dung đã triển khai mang lại hiệu quả cao như sắp xếp tổ chức bộ máy; đổi mới công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức; nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin... Thực hiện thư xin lỗi, thư cám ơn và thư chúc mừng trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC).

Trong đó, giải pháp tạo đột phá nhất phải kể đến sáng kiến đưa tất cả TTHC của các cơ quan chuyên môn, đơn vị hiệp quản ra bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC huyện. Thực hiện đúng theo nguyên tắc “4 tại chỗ”; xây dựng quy trình đảm bảo yêu cầu “4 rõ”: Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ kết quả.

Quốc Oai đưa tất cả thủ tục hành chính về bộ phận Một cửa của huyện
Quốc Oai đưa tất cả thủ tục hành chính về bộ phận Một cửa của huyện

Sau khi tổ chức lại, bộ phận Một cửa huyện Quốc Oai có 16 cửa giao tiếp xếp song song, được bố trí trên diện tích hơn 400m2, khang trang, rộng rãi, đầy đủ phương tiện máy móc hiện đại phục vụ tổ chức, cá nhân đến giao dịch. Để đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19, Bộ phận Một cửa được thiết kế căng dây, phân luồng đảm bảo giãn cách.

Phó Chánh Văn phòng UBND huyện Quốc Oai Đỗ Hồng Sơn cho biết, trong quá trình thực hiện, việc tiếp nhận và trả kết quả, cán bộ của các đơn vị hiệp quản vẫn chịu sự quản lý về nhân sự và chuyên môn theo ngành dọc, đồng thời chịu sự quản lý về thời gian làm việc, quy chế hoạt động của bộ phận Một cửa huyện và Trưởng bộ phận Một cửa. Huyện triển khai áp dụng hệ thống phần mềm một cửa điện tử để quản lý, giám sát, theo dõi tiến độ giải quyết hồ sơ của các cơ quan, đơn vị. Bên cạnh đó, để hỗ trợ tối đa cho công dân, huyện Quốc Oai còn bố trí cán bộ thường trực tại bộ phận Một cửa để hướng dẫn người dân thực hiện các TTHC.

“Mục tiêu của huyện là tạo thuận lợi tối đa cho người dân. Với mô hình tổ chức này, người dân, DN có thể kết hợp giải quyết nhiều TTHC mà chỉ cần đến một nơi, giúp giảm thời gian, công sức, chi phí” - ông Đỗ Hồng Sơn chia sẻ.

Anh Nguyễn Trạc Lĩnh, xã Tân Hòa, Quốc Oai đến bộ phận Một cửa huyện để xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhận xét: “Trước kia nếu muốn làm thủ tục cấp chứng nhận, tôi phải liên hệ nhiều nơi và chờ đợi nhiều tháng ròng mới được giải quyết. Nhưng với mô hình một cửa này, tôi được hướng dẫn và giải quyết hồ sơ nhanh gọn, không bị phiền hà. Các cán bộ ở bộ phận Một cửa huyện hướng dẫn tận tình và làm việc hiệu quả giúp người dân như tôi tiết kiệm được chi phí, thời gian, công sức đi lại”.

Đa phần công dân đều đánh giá cao cải cách hành chính của huyện Quốc Oai
Đa phần công dân đều đánh giá cao cải cách hành chính của huyện Quốc Oai

Anh Nguyễn Trạc Lĩnh chỉ là một trong hàng nghìn lượt tổ chức, cá nhân đến giải quyết TTHC tại bộ phận Một cửa của huyện ghi nhận sự chuyển biến trong CCHC huyện Quốc Oai. Khảo sát phiếu đánh giá của người dân, tổ chức, DN hiện đang lưu lại cho thấy, phần lớn ý kiến đều rất hài lòng, mức độ hài lòng ngày một tăng lên.

Xây dựng nền hành chính hiện đại, hiệu quả

Trưởng Phòng Nội vụ huyện Quốc Oai Nguyễn Hữu Vĩnh cho biết, trong năm 2021, tổng số TTHC đã thực hiện cấp huyện là 283 thủ tục, cấp xã 188 thủ tục. Công tác tiếp nhận và trả kết quả đúng theo quy định; các xã, thị trấn thực hiện đầy đủ việc mở sổ theo dõi tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả, ghi chép thông tin, ghi phiếu hẹn, các TTHC được niêm yết công khai, rõ ràng và minh bạch theo quy định. Mục tiêu của huyện là hướng đến xây dựng một nền hành chính phục vụ, hiện đại, hiệu quả.

Để hướng tới xây dựng một nền hành chính hiện đại, hiện nay, 100% cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện đã sử dụng phần mềm quản lý văn bản và hòm thư điện tử công vụ trong việc tiếp nhận văn bản đến, trình văn bản để cấp lãnh đạo có thẩm quyền phê duyệt.

Công dân tới tra cứu thủ tục hành chính tại bộ phận Một cửa huyện Quốc Oai
Công dân tới tra cứu thủ tục hành chính tại bộ phận Một cửa huyện Quốc Oai

Bên cạnh đó, xác định nền tảng của cải cách là yếu tố con người, để gắn trách nhiệm người đứng đầu và “truyền lửa” cải cách xuống cơ sở, tới từng cán bộ công chức, viên chức, huyện Quốc Oai đã xây dựng các bộ chỉ số tương đương về nâng cao năng lực cạnh tranh, đo lường CCHC tới các cấp cơ sở. Giao cho các cấp cơ sở theo dõi, đánh giá từng chỉ số năng lực cạnh tranh; đồng thời quyết tâm đổi mới lề lối làm việc, từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Công tác xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức đã được thực hiện và quản lý chặt chẽ trên các mặt tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật. Thực hiện rà soát và bố trí cán bộ có năng lực, trách nhiệm làm việc tại bộ phận Một cửa của huyện.

Các cơ quan, đơn vị, UBND xã, thị trấn đã cụ thể hóa văn bản của Trung ương, của TP, của huyện vào kế hoạch CCHC của đơn vị mình và tổ chức thực hiện đạt kết quả. Theo đó, đã chú trọng đến công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND do các cấp ban hành để kịp thời sửa chữa, khắc phục hoặc kiến nghị đến cấp có thẩm quyền xem xét, sửa đổi hoặc hủy bỏ những văn bản không còn phù hợp.

Với những chuyển biến mạnh mẽ, đột phá, huyện Quốc Oai đã tạo dựng thành công hình ảnh một địa phương năng động với chất lượng điều hành của bộ máy chính quyền và môi trường đầu tư kinh doanh hấp dẫn, củng cố niềm tin cho người dân, DN vào hoạt động của cơ quan công quyền.

Phó Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai Hoàng Nguyên Ưng khẳng định, CCHC chỉ có điểm bắt đầu, không có điểm kết thúc. Vì vậy, Quốc Oai tiếp tục nỗ lực lấy người dân, DN làm động lực để đổi mới hoạt động quản lý, điều hành, xây dựng một chính quyền phục vụ, do dân và vì dân.