Hà Đông: Nhiều tập thể và cá nhân bị kỷ luật hành chính

Thời Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Theo UBND Hà Đông, 4 tháng đầu năm quận đã yêu cầu 10 tập thể kiểm điểm rút kinh nghiệm và quyết định kỷ luật khiến trách đối với 2 cán bộ lãnh đạo phường, 1 cán bộ địa chính; và Thanh tra Sở Xây dựng kỷ luật 2 công chức Đội Thanh tra xây dựng.

Theo ông Vũ Ngọc Phụng, Chủ tịch UBND quận, thực hiện Chỉ thị số 26 của Chính Phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước, năm 2017 Hà Đông đã phát huy vai trò người đứng đầu trong công tác chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện kỷ cương hành chính. Quận quán triệt đến từng cán bộ công chức về tinh thần, thái độ, đạo đức và trách nhiệm khi giải quyết các thủ tục hành chính (TTHC) trong kỳ sinh hoạt, giao ban hàng tuần, hàng tháng; thường xuyên nhắc nhở cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nghiêm túc quy tắc ứng xử, tác phong, trang phục khi thi hành nhiệm vụ. Riêng những cán bộ, công chức làm tại bộ phận 1 cửa phải tuân thủ 10 nội dung yêu cầu khi tiếp nhận và giải quyết TTHC cho công dân.
 Các bộ, công chức tại bộ phận 1 cửa phải tuân thủ 10 nội dung yêu cầu khi tiếp nhận và giải quyết TTHC cho công dân.
Cùng với đó, quận tăng cường công tác kiểm tra đột xuất thực thi công vụ tại bộ phận 1 cửa của quận và 17 phường, các phòng ban chuyên môn. Từ đầu năm đến nay quận đã triển khai 5 đợt kiểm tra, với 29 cuộc tại 3 phòng chuyên môn và 17 phường. Thông qua kiểm tra, quận nắm được tinh thần thái độ phục vụ Nhân dân của cán bộ, công chức; cũng như kiểm soát các quy trình giải quyết TTHC. Trên cơ sở đó nhắc nhở các cá nhân chưa làm tròn trách nhiệm, chấn chính việc giải quyết hồ sơ hành chính chậm, rà soát thay thế những TTHC không cần thiết làm chậm quá trình giải quyết TTHC cho công dân.
  6/6 đơn vị để xảy ra những sai phạm sử dụng đất sai mục đích tại Dự án Công viên thể thao cây xanh Hà Đông kiểm điểm rút kinh nghiệm; 13 cá nhân bị kiểm điểm rút kinh nghiệm.
Kết quả, qua kiểm tra đột xuất, 4 tháng đầu năm quận Hà Đông đã chỉ đạo các phòng ban chuyên môn xem xét trách nhiệm của các tập thể, cá nhân có vi phạm trong quản lý, sử dụng đất tại phường Phú Lãm và Dự án Công viên thể thao cây xanh. Tại phường Phú Lãm đã yêu cầu 4 tập thể tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm về những sai phạm; quyết định kỷ luật đối với 2 lãnh đạo phường với hình thức khiển trách; kỷ luật 1 công chức Địa chính-Xây dựng với hình thức cảnh cáo. Sở Xây dựng Hà Nội, kỷ luật 2 công chức Đội Thanh tra Xây dựng quận với hình thức khiển trách. Tại Dự án Khu đất Công viên thể thao cây xanh quận đã yêu cầu 6/6 đơn vị để xảy ra những sai phạm sử dụng đất sai mục đích tổ chức họp kiểm điểm rút kinh nghiệm; 13 cá nhân bị kiểm điểm rút kinh nghiệm.

Theo lãnh đạo quận, đây là lần đầu tiên Hà Đông công bố công khai những đơn vị, cá nhân mắc sai phạm. Trên cơ sở đó, yêu cần những đơn vị, cán bộ, công chức đó có biện pháp khắc phục hậu quả sai phạm.

Cùng với đó, quận đã tổ chức mở 7 lớp tập huấn bồi dưỡng về nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức nhằm nâng cao nghiệp vụ chuyên môn trong các lĩnh vực: Công tác xây dựng đô thị, quản lycs nhà chung cư; công tác lao động việc làm; công tác quản lý đất đai; công tác bảo tồn, bảo tàng, người khuyết tật; công tác văn thư, lưu trữ, quản trị văn phòng.