Hà Nội: Cải thiện chất lượng cung cấp dịch vụ công lĩnh vực kế hoạch và đầu tư

Việt An
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 273/KH-UBND về cải thiện, nâng cao mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với chất lượng cung cấp dịch vụ công lĩnh vực kế hoạch và đầu tư giai đoạn 2021-2025.

Kế hoạch nhằm cụ thể hóa Chương trình số 01-CTr/TU ngày 17/3/2021 của Thành ủy Hà Nội về “Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025”.
 Ảnh minh họa. 
Theo đó, căn cứ các nội dung trong kế hoạch, thành phố sẽ tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước hằng năm nhằm tạo động lực để cán bộ, công chức, viên chức thực thi công vụ có chất lượng và hiệu quả cao; nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính và chất lượng dịch vụ công.
Đồng thời, tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong việc triển khai nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công để phục vụ cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô đến năm 2025.
Nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công lĩnh vực kế hoạch và đầu tư nhằm cải thiện mức độ hài lòng của công dân, tổ chức đối với việc cung cấp dịch vụ công giai đoạn 2021-2025, phấn đấu đến năm 2023 đạt trên 85%, và đến năm 2025 đạt 90-95%.