Hà Nội công bố danh mục 18 thủ tục hành chính lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn

Lâm Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền vừa ký ban hành quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông (NN&PTNT).

18 thủ tục hành chính lĩnh vực NN&PTNT thuộc phân cấp giải quyết của Sở NN&PTNT và cấp huyện, xã. Ảnh minh họa.
Theo đó, danh mục gồm 18 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của 3 đơn vị: Sở NN&PTNT, UBND cấp huyện và UBND cấp xã. 9 thủ tục trong số này thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở NN&PTNT, 6 thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, còn lại UBND cấp xã có thẩm quyền giải quyết đối với 3 thủ tục.
9 thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở NN&PTNT gồm: Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương; công nhận doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao; công nhận lại doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; phê duyệt đề án sắp xếp, đổi mới công ty nông lâm nghiệp; kiểm dịch đối với động vật thủy sản tham gia hội chợ, triển lãm, thi đấu thể thao, biểu diễn nghệ thuật…
Sở NN&PTNT cũng có chức năng thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố công khai quy trình vận hành hồ chứa nước; kết quả kiểm định an toàn đập, hồ chứa thủy lợi; phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công và phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền UBND tỉnh.
6 thủ tục hành chính lĩnh vực NN&PTNT thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện gồm: Phê duyệt, điều chỉnh quy trình vận hành đối với công trình thủy lợi lớn và công trình thủy lợi vừa; thẩm định, phê duyệt đề cương, kết quả kiểm tra an toàn đập, hồ chứa thủy lợi; phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công; phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp; điều chỉnh và công bố công khai quy trình vận hành hồ chứa nước; phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương.
Trong khi đó, UBND cấp xã có thẩm quyền giải quyết 3 nhóm thủ tục hành chính gồm: Hỗ trợ đầu tư xây dựng phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước; thẩm định phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công; thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp.