Hà Nội: Đưa hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính đi vào nền nếp

Việt An
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – UBND TP Hà Nội sẽ thành lập các đoàn kiểm tra các đơn vị thuộc thành phố để kịp thời phát hiện các thiếu sót, vi phạm trong hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

UBND TP Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 80/KH-UBND về kiểm tra hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022 trên địa bàn TP Hà Nội.

Kế hoạch nhằm kịp thời phát hiện các vi phạm, thiếu sót trong hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính để đưa công tác này đi vào nền nếp, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của công dân trên địa bàn Thủ đô.

Nội dung kiểm tra gồm việc ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022. Bảo đảm các điều kiện cho công tác kiểm soát thủ tục hành chính: Việc bố trí cán bộ; công tác tập huấn cho cán bộ đầu mối và công chức có liên quan đến việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính; việc thực hiện chế độ tài chính và bố trí trang thiết bị phục vụ hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính....Việc thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”.

Cùng với rà soát, công khai thủ tục hành chính tại nơi tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, thành phố sẽ thực hiện giải quyết thủ tục hành chính tại đơn vị. Trong đó tập trung vào việc tuân thủ quy định thủ tục hành chính đã được công bố, niêm yết công khai trong tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, trả kết quả thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức; việc giải quyết thủ tục hành chính…

Đoàn kiểm tra của thành phố sẽ tập trung, tăng cường kiểm tra Bộ phận một cửa và giải quyết thủ tục hành chính ở cấp xã đối với các thủ tục hành chính chứng thực, cấp phép xây dựng (đối với các trường hợp phải xin phép xây dựng); chứng nhận quyền sử dụng đất và các dịch vụ hành chính cấp xã.

Về việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính, thành phố chỉ đạo: Công khai địa chỉ cơ quan tiếp nhận phản ánh, kiến nghị; thư điện tử; website; email; số điện thoại chuyên dùng tại trụ sở cơ quan hành chính; xử lý phản ánh, kiến nghị thuộc trách nhiệm.

UBND TP cũng chỉ đạo rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2022 theo kế hoạch của thành phố; việc đánh giá tác động dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có quy định về thủ tục hành chính (đối với sở, ngành có xây dựng thủ tục hành chính trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của UBND TP); việc trình Chủ tịch UBND TP công bố thủ tục hành chính, phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính theo quy định (đối với sở, ngành)...

Ngoài việc thông báo với các đơn vị được kiểm tra, đoàn kiểm tra có thể kiểm tra đột xuất tại một số cơ quan, đơn vị khác có phản ánh, kiến nghị trong việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính của cá nhân, tổ chức hoặc qua thông tin báo chí.