Hà Nội: Hạn chế tối đa việc chậm trễ trong giải quyết thủ tục hành chính

Việt An
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Ngày 20/6, UBND TP Hà Nội có báo cáo về công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2023 của TP Hà Nội.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Đề cao tính chuyên nghiệp, phục vụ

Theo đó, Thành phố đã ban hành 82 văn bản liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông. 6 tháng đầu năm 2023, UBND TP đã thông qua phương án đơn giản hóa 8 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp; ban hành 30 quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ theo phương án ủy quyền giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của các Sở; phê duyệt 857 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính của các sở.

Đáng chú ý, 100% thủ tục hành chính được tiếp nhận, giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính được giám sát, kiểm soát chặt chẽ nên đã hạn chế tối đa việc nhũng nhiễu, chậm trễ trong giải quyết thủ tục hành chính. Khi chậm trễ trong quá trình giải quyết hồ sơ, yêu cầu các đơn vị thực hiện việc xin lỗi công dân và khắc phục nhanh chóng, kịp thời để trả đúng hạn theo quy định.

Bên cạnh đó, Thành phố tăng cường chỉ đạo nâng cao thái độ ứng xử, đạo đức công vụ của công chức, đặc biệt là công chức làm việc tại bộ phận một cửa, đề cao tính chuyên nghiệp, sự phục vụ của công chức đối với người dân, tổ chức, trên cơ sở lấy sự hài lòng của người dân làm một trong những cơ sở để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của công chức.

6 tháng đầu năm tổng số phản ánh kiến nghị mà thành phố tiếp nhận là 1.082; đã xử lý đạt 97%, số tồn trong hạn giải quyết.

Kết quả nổi bật trong 6 tháng đầu năm 2023, Thành phố đã đưa vào vận hành chính thức 4 hệ thống thông tin, ứng dụng dùng chung quan trọng, cốt lõi, gồm: Hệ thống thông tin báo cáo thành phố; hệ thống quản lý văn bản và điều hành tập trung Thành phố; kênh tiếp nhận phản ánh kiến nghị của người dân và doanh nghiệp qua ứng dụng Zalo; ứng dụng quản lý cuộc họp Ban cán sự Đảng UBND TP, UBND TP và sẵn sàng kết nối, tích hợp, chia sẻ thông tin dữ liệu với các Bộ, ngành Trung ương và Chính phủ.

Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, tạo chuyển biến rõ nét, tích cực trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn ở các cơ quan, đơn vị; đội ngũ cán bộ công chức, viên chức Thành phố đã có chuyển biến tích cực về nhận thức, hành động và hiệu quả phục vụ.

Kết quả kiểm tra cho thấy các cơ quan, đơn vị đã nghiêm túc thực hiện yêu cầu của Thành phố về tập trung chỉ đạo, điều hành. Việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ hành chính của công dân, tổ chức; việc tiếp công dân được duy trì nề nếp, ổn định; không có phản ánh kiến nghị về thái độ ứng xử không phù hợp của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Tiếp tục đơn giản hóa thủ tục hành chính

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Hồng Sơn cho biết, trong thời gian tới, thành phố tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, thống nhất, đồng bộ, hiệu quả trong công tác cải cách hành chính gắn với việc thực hiện hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin.

Cùng với đó, rà soát, đánh giá hiệu quả, để tiếp tục đề xuất phương án thực hiện phân cấp, phân quyền trong giải quyết thủ tục hành chính, nhất là các nhóm thủ tục hành chính có số lượng hồ sơ giao dịch lớn như: Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Đăng ký kinh doanh, Lao động, Thương binh và xã hội, Bảo hiểm, Thuế…

Tiếp tục rà soát, đơn giản hóa thành phần hồ sơ, tối ưu hóa các quy định, quy trình hành chính, thủ tục hành chính nội bộ, trọng tâm là các thủ tục hành chính liên quan đến đất đai, đầu tư, xây dựng, tư pháp, y tế, giáo dục, giao thông vận tải; đề xuất bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung đảm bảo hiệu quả rà soátl kiểm soát hiệu quả cơ chế phối hợp liên thông giữa các đơn vị trong thực hiện các thủ tục hành chính.

Hoàn thiện và dựa vào vận hành sử dụng Hệ thống Hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai Thành phố; nâng cấp, hoàn thiện Cổng dịch vụ công Thành phố, vận hành chính thức Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính thành phố.