Hà Nội: Làm rõ lý do chậm muộn thực hiện các nhiệm vụ được giao

Minh Hoàng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tính đến ngày 30/4/2023, hiện còn 728/24.321 nhiệm vụ chưa hoàn thành, quá hạn và chưa được cập nhật tiến độ xử lý trên Hệ thống quản lý, theo dõi, đôn đốc nhiệm vụ UBND Thành phố Hà Nội giao, chiếm tỷ lệ 3%.

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Thực hiện nhiệm vụ theo dõi, kiểm tra và đôn đốc các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 847/QĐ-UBND ngày 09/02/2023 của Chủ tịch UBND Thành phố. Sau cuộc họp ngày 31/3/2023 về việc thống nhất việc rà soát các nhiệm vụ kết luận chỉ đạo của UBND Thành phố, Chủ tịch UBND Thành phố do Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Tổ trưởng Tổ công tác chủ trì. 

Để đảm bảo các nhiệm vụ của UBND Thành phố, Chủ tịch UBND Thành phố được cập nhật đầy đủ, kịp thời kết quả xử lý, phục vụ hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của UBND Thành phố, Chủ tịch UBND Thành phố, Tổ công tác đề nghị Giám đốc/Thủ trưởng các Sở, ban, ngành Thành phố; Chủ tịch UBND các quận huyện, thị xã trên địa bàn Thành phố quan tâm, chỉ đạo. 

Cụ thể, đối với những nhiệm vụ chưa hoàn thành quá hạn và chưa được cập nhật tiến độ xử lý đề nghị kiểm tra, làm rõ lý do chậm muộn qua đó tập trung chỉ đạo thực hiện để hoàn thành các nội dung nhiệm vụ UBND Thành phố, Chủ tịch UBND Thành phố giao; báo cáo Chủ tịch UBND Thành phố kết quả thực hiện trước ngày 15/5/2023. 

Trường hợp nhiệm vụ quá hạn trên 3 lần đôn đốc, Tổ công tác báo cáo Ban cán sự UBND Thành phố trong cuộc họp giao ban gần nhất theo đúng quy định tại Quyết định số 847/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND Thành phố. Đề nghị Văn phòng UBND Thành phố trên cơ sở kết quả cập nhật của các cơ quan, đơn vị chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc được phân theo dõi lĩnh vực tổ chức đánh giá xác nhận kết quả thực hiện nhằm đảm bảo tính chính xác đẩy đủ đối với kết quả thực hiện các nhiệm vụ được UBND Thành phố, Chủ tịch UBND Thành phố giao.