Hà Nội lọt Top đầu chỉ số cải cách hành chính

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng nay 4/9 tại Hà Nội, Bộ Nội vụ đã tổ chức Hội nghị công bố chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2014.

Đây là năm thứ ba, Bộ Nội vụ tiến hành đánh giá kết quả triển khai CCHC thông qua công cụ đánh giá, đo lường và xếp hạng Chỉ số CCHC của các bộ, cơ quan ngang bộ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư. Phương pháp lấy chỉ số CCHC được đánh giá bằng cách kết hợp tự đánh giá của các bộ, các tỉnh với đánh giá thông qua điều tra xã hội học (XHH). 
Giải quyết thủ tục hành chính cho người lao động tại bộ phận Một cửa - BHXH TP Hà Nội (ảnh Bùi Khải)
Giải quyết thủ tục hành chính cho người lao động tại bộ phận Một cửa - BHXH TP Hà Nội (ảnh Bùi Khải)
Đối với cấp bộ được xác định trên 7 lĩnh vực (công tác chỉ đạo, điều hành CCHC; cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách bộ máy hành chính; xây dựng và nâng cao chất lượng công chức, viên chức; đổi mới cơ chế tài chính; hiện đại hóa hành chính), 31 tiêu chí và 89 tiêu chí thành phần (trong đó 24 tiêu chí, tiêu chí thành phần được đánh giá thông qua điều tra XXH). Đối với cấp tỉnh, còn có thêm lĩnh vực thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông, 34 tiêu chí và 104 tiêu chí thành phần (33 tiêu chí, tiêu chí thành phần thông qua điều tra XHH).

Theo phương pháp đánh giá, giá trị trung bình chỉ số CCHC của 19 bộ, cơ quan ngang bộ là 76,99%, giảm 0,26% so với năm 2013. Trong đó, nhóm đạt kết quả chỉ số CCHC trên 80% gồm 5 đơn vị: Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước, Bộ Ngoại giao và Bộ Nội vụ. Nhóm đạt từ trên 70% đến dưới 80% gồm 14 cơ quan còn lại: Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tư pháp, Bộ Xây dựng, Thanh tra Chính phủ, Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Uỷ ban Dân tộc, Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ. Trong khi Bộ GTVT đứng thứ nhất với 81,83% thì Bộ KH&CN xếp cuối cùng với 71% (giảm 6,27% so với năm 2013).

Bên cạnh đó, kết quả chỉ số CCHC của các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư có sự tăng đều về điểm số, giá trị trung bình chỉ số CCHC cao hơn giá trị trung bình chỉ số CCHC của các bộ. Đáng chú ý, lần đầu tiên có tỉnh đạt chỉ số CCHC trên 90% và có đến 44 tỉnh, thành phố đạt kết quả từ 80% trở lên, gấp đôi so với số lượng năm 2013.

Trong đó, TP Đà Nẵng tiếp tục đứng đầu chỉ số CCHC 2014, đạt 92,54%, cao hơn mức trung bình của cả nước 11,33% và cao gấp 1,44 lần so với chỉ số CCHC của Bắc Kạn - tỉnh đứng cuối cùng trong 63 tỉnh, TP trực thuộc T.Ư. Nhóm đạt chỉ số trên 90% gồm: Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, trong đó Hà Nội đứng thứ ba, đạt 91,21%, xếp sau Đà Nẵng và Hải Phòng; nhóm đạt 80 - 90% có 41 tỉnh, thành phố; nhóm đạt 70 - 80% có 15 tỉnh, thành phố; nhóm xếp cuối dưới 70% gồm: Hà Nam, Điện Biên, Cao Bằng, Bắc Kạn. Ngoài ra, báo cáo cũng cho hay: Một số bộ, tỉnh chưa thực sự quan tâm triển khai các nội dung CCHC, chỉ số này chưa được coi là công cụ trong quản lý công tác CCHC.

“Kết quả chỉ số CCHC có ý nghĩa quan trọng trong việc theo dõi, đánh giá, quản lý về quá trình CCHC tại các bộ, các tỉnh, đặc biệt trong giai đoạn I (2011 - 2015) thực hiện Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011 - 2020. Thông qua chỉ số này sẽ xác định rõ mặt mạnh, mặt yếu trong thực hiện CCHC của một số bộ, tỉnh thành; đồng thời nâng cao trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính Nhà nước trong chỉ đạo, lãnh đạo và triển khai nội dung CCHC. Tuy nhiên, một số bộ, tỉnh tự chấm điểm thiếu chính xác nên sau khi rà soát, thẩm định đã có sự chênh lệch lớn với điểm đánh giá của Bộ Nội vụ”, ông Trần Anh Tuấn khẳng định.

Từ kết quả được công bố, lãnh đạo Bộ Nội vụ yêu cầu các bộ, các tỉnh thông qua chỉ số CCHC năm 2014 có biện pháp cụ thể để khắc phục những điểm yếu, những lĩnh vực, tiêu chí còn được đánh giá thấp để nâng cao chỉ số CCHC những năm sau. Việc xác định Chỉ số CCHC là nhiệm vụ thường xuyên, các cơ quan đơn vị cần nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong CCHC hàng năm. Bộ Nội vụ sẽ theo dõi, rút kinh nghiệm và có những điều chỉnh cần thiết về chỉ số CCHC để có được bộ chỉ số CCHC hoàn thiện hơn trong tương lai.