DÒNG SỰ KIỆN. * ĐẠI DỊCH COVID-19 * GIA ĐÌNH THỜI COVID * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Hà Nội: Phấn đấu giảm thời gian chờ đợi giao dịch hành chính còn tối đa 15 phút/lượt

Linh Chi
14-07-2021 13:56
Kinhtedothi-UBND TP Hà Nột đặt mục tiêu tăng năng suất tiếp nhận hồ sơ trung bình của 1 nhân sự trực tại bộ phận “một cửa” trong 1 năm lên mức tối thiểu là 1.800 hồ sơ; giảm thời gian chờ đợi của người dân, doanh nghiệp xuống trung bình còn tối đa 15 phút/lượt giao dịch; thời gian tiếp nhận, xử lý hồ sơ tối thiểu là 30 phút/hồ sơ vào năm 2025…
Tin liên quan
Theo đó, từ năm 2021 đến hết năm 2025, UBND TP triển khai 4 nhóm nhiệm vụ để thực hiện nội dung trên.
Trong đó, năm 2021, hoàn thành số hóa kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực đạt tối thiểu tương ứng 30%, 20% và 15% đối với kết quả thuộc thẩm quyền giải quyết của TP, cấp huyện và cấp xã, bảo đảm việc kết nối, chia sẻ dữ liệu trong giải quyết TTHC trên môi trường điện tử.
Năm 2022, hoàn thành số hóa kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực thuộc thẩm quyền giải quyết của TP, cấp huyện, cấp xã tăng tối thiểu 20% so với năm 2021.
Năm 2023 - 2025, tỷ lệ số hóa kết quả giải quyết TTHC đã được giải quyết thành công mỗi năm tăng thêm 20% đối với mỗi cấp hành chính; bảo đảm đạt tỷ lệ 100% trước năm 2025.
Công chức bộ phận Một cửa huyện Thanh Trì tiếp nhận giải quyết TTHC 
Đặc biệt, UBND TP đặt mục tiêu ngay trong năm nay sẽ tổ chức triển khai quy trình số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC tại 100% bộ phận “một cửa” sở, ban, ngành; năm 2022  thực hiện nhiệm vụ trên tại bộ phận “một cửa” thuộc 12 quận, thị xã Sơn Tây, 2 huyện (Gia Lâm, Hoài Đức) và 100% bộ phận “một cửa” cấp xã của các đơn vị trên. Tiến tới giai đoạn 2023 - 2025, sẽ tổ chức triển khai quy trình số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC tại bộ phận “một cửa” cấp huyện và cấp xã các đơn vị còn lại bảo đảm đạt 100% trước năm 2025.
Đối với việc thực hiện các giải pháp đổi mới, nâng cao hiệu quả, năng suất lao động của bộ phận “một cửa” các cấp phù hợp điều kiện, yêu cầu thực tiễn, UBND TP đặt mục tiêu, năm 2022 sẽ giảm thời gian chờ đợi của người dân, doanh nghiệp tại bộ phận “một cửa” xuống trung bình tối đa 30 phút/lần đến giao dịch. 
Cùng đó, năm 2023 - 2025, sẽ tăng năng suất lao động trung bình trong giải quyết TTHC thông qua việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xã hội hóa một số công việc trong quy trình hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết TTHC. Cụ thể, năng suất tiếp nhận hồ sơ trung bình của 1 nhân sự trực tại bộ phận “một cửa” trong 1 năm lên mức tối thiểu là 1.800 hồ sơ; giảm thời gian chờ đợi của người dân, doanh nghiệp xuống trung bình còn tối đa 15 phút/lượt giao dịch; thời gian tiếp nhận, xử lý hồ sơ tối thiểu là 30 phút/hồ sơ vào năm 2025…