Hà Nội: Rà soát, xây dựng quy trình thủ tục hành chính liên thông năm 2023

Việt An
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - UBND TP Hà Nội vừa có Quyết định số 2400/QĐ-UBND về ban hành kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính; rà soát, thống kê, xây dựng quy trình thủ tục hành chính liên thông năm 2023 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Kế hoạch yêu cầu, hoạt động rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính phải được thực hiện thường xuyên, có trọng tâm; bảo đảm một thủ tục hành chính được thực hiện là cần thiết, hợp lý, hợp pháp, với chi phí thực hiện thấp nhất, lợi ích đạt được cao nhất. Quy trình liên thông được thống kê, xây dựng báo cáo bảo đảm hợp lý, hiệu quả, tạo thuận lợi tối đa cho tổ chức, công dân; bảo đảm thuận lợi cho công chức, cơ quan quản lý nhà nước trong quá trình giải quyết công việc.

Theo Kế hoạch, có 8 nhóm thủ tục hành chính rà soát, đánh giá, đơn giản hóa thuộc các lĩnh vực: Văn hóa và Thể thao; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Kế hoạch và Đầu tư; Tài nguyên và Môi trường; Lao động - Thương binh và Xã hội; Công Thương; Nội vụ; Du lịch. Chủ trì rà soát, đánh giá, đơn giản hóa là các sở chuyên ngành; cơ quan, đơn vị phối hợp là Văn phòng UBND thành phố, các sở, ngành liên quan, UBND các quận, huyện, các xã, phường, thị trấn. Thời gian bắt đầu thực hiện từ tháng 4/2023, thời gian hoàn thành là tháng 8/2023.

Về xây dựng quy trình liên thông giải quyết thủ tục hành chính, có 9 nhiệm vụ của các đơn vị năm 2022 chưa hoàn thành chuyển sang 2023 (thuộc các cơ quan chủ trì: Sở Tài nguyên và Môi trường; Ban Dân tộc thành phố; Ban Quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội; Sở Giáo dục và Đào tạo). Thời gian phải hoàn thành trước 30/6/2023. Có 9 nhiệm vụ của các đơn vị năm 2023 (thuộc các cơ quan chủ trì: Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Tư pháp; Sở Xây dựng; Sở Kế hoạch và Đầu tư). Thời gian phải hoàn thành trước 30/9/2023.

Ngoài các nội dung rà soát theo kế hoạch này, các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã; UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố có trách nhiệm tổ chức rà soát thủ tục hành chính thường xuyên theo quy định của pháp luật; chủ động đề xuất các thủ tục hành chính có thể thực hiện liên thông trên địa bàn thành phố.