DÒNG SỰ KIỆN. * ĐẠI DỊCH COVID-19 * GIA ĐÌNH THỜI COVID * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Hà Nội thí điểm thi tuyển một số chức danh lãnh đạo cấp sở

21-04-2016 20:22
Kinhtedothi - Hà Nội có thể sẽ thí điểm hình thức thi tuyển một số chức danh lãnh đạo cấp sở, ban, ngành Thành phố.
Ngày 21/4, Thành ủy Hà Nội đã tổ chức hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội (khóa XVI) để góp ý xây dựng 6 chương trình công tác lớn toàn khóa và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ Thành phố. 

Sáng cùng ngày các đại biểu góp ý về chương trình 01 với nội dung nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy Đảng và tổ chức Đảng; chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; tiếp tục thực hiện Nghị quyết trung ương 4 (khóa XI) tạo sự chuyển biến mạnh về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng hệ thống chính trị các cấp thành phố giai đoạn 2016-2020 thực sự trong sạch, vững mạnh.

Một trong những nhiệm vụ, giải pháp của Chương trình đó là, tiếp tục đổi mới công tác tổ chức, cán bộ, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; thực hiện có hiệu quả việc tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.
Quang cảnh hội nghị
Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội (khóa XVI) để góp ý xây dựng 6 chương trình công tác lớn toàn khóa và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ Thành phố. 
Trong đó, tiếp tục xây dựng, hoàn thiện các quy định về công tác cán bộ. Thực hiện nghiêm túc các quy định, hướng dẫn của Trung ương về công tác cán bộ, quản lý đội ngũ cán bộ và chiến lược cán bọ trong tình hình mới. Tiến hành thí điểm hình thức thi tuyển một số chức danh lãnh đạo cấp sở, ban, ngành Thành phố.

Rà soát bổ sung, hoàn thiện bổ sung hệ thống quy chế, quy định về tiêu chuẩn chức danh, bố trí, sử dụng, cán bộ, chế độ công vụ và các quy trình công tác; quy định rõ hơn thẩm quyền, trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy và mối quan hệ của cấp ủy đảng với hệ thống chính quyền, tổ chức chính trị- xã hội các cấp.

Bên cạnh đó, thực hiện tốt và toàn diện các khâu trong công tác cán bộ. Đổi mới cơ chế đánh giá cán bộ, lấy tiêu chuẩn hoàn thành nhiệm vụ được giao làm thước đo đánh giác cán bộ; mở rộng các kênh thông tin trong đánh giá cán bộ. 

Rà soát quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2015-2020, chủ động thực hiện đồng bộ công tác quy hoạch cán bộ, chuẩn bị nhân sự cho nhiệm kỳ 2020-2025 và các nhiệm kỳ sau; hàng năm rà soát, bổ sung quy hoạch và xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí cán bộ được quy hoạch. 

Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, gắn với tiêu chuẩn chức danh. Đặc biệt, chú trọng đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng kỹ năng thực thi nhiệm vụ, công vụ phù hợp với vị trí công tác của cán bộ, công chức viên chức. Tiếp tục đao tạo cán bộ nguồn lãnh đạo, quản lý các cấp.

Một trong những nhiệm vụ giải pháp khác của Chương trình đó là chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch luân chuyển cán bộthe lãnh đạo quản lý theo quy hoạch với tầm nhìn dài hạn; kết hợp điều động, bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ theo yêu cầu nhiệm vụ chính trị ở từng địa phương, đơn vị gắn với thực hiện quy định luân phiên, định kỳ chuyển đổi công tác, bố trí cán bộ chủ chốt không phải là người địa phương. 

Tiếp tục đổi mới phương thức tuyển dụng công chức để lựa chọn người đủ tiêu chuẩn, có trình độ chuyên môn, kỹ năng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Chú trọng bố trí, phân công nhiệm vụ đói với cán bộ, công chức theo trình độ chuyên môn được đào tạo.
TAG: