DÒNG SỰ KIỆN. * KỲ HỌP THỨ NHẤT, QUỐC HỘI KHÓA XV * HĐND TP HÀ NỘI KHÓA XVI, NHIỆM KỲ 2021 - 2026 * ĐẠI DỊCH COVID-19 * EURO 2021 * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Hà Nội thúc đẩy cải cách hành chính trên môi trường điện tử

Hà Bình
13-05-2021 06:27
Kinhtedothi - Thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính (TTHC), chuẩn hóa dữ liệu tại các hệ thống thông tin “một cửa” điện tử dùng chung của TP, đó là một trong những mục tiêu đang được các sở, ngành, đơn vị tại TP Hà Nội chú trọng thực hiện. Qua đó mang lại sự thuận tiện và hài lòng cho người dân và DN.
Đổi mới cơ chế một cửa

Trong Công văn số 1392/UBND-KSTTHC của UBND TP “về thúc đẩy cải cách TTHC, đổi mới thực hiện cơ chế “một cửa” và xây dựng chính phủ điện tử phục vụ chỉ đạo, điều hành” vừa được ban hành, TP yêu cầu các sở, ban, ngành; UBND các quận, huyện, thị xã tập trung rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật quy định về việc thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa” liên thông trong giải quyết TTHC. Tích cực, chủ động trong việc phối hợp thực hiện các nhiệm vụ được giao, bảo đảm việc hoàn thành kết nối, chia sẻ dữ liệu từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đăng ký DN với Cổng dịch vụ công quốc gia, hệ thống thông tin “một cửa” điện tử cấp bộ, hệ thống thông tin “một cửa” điện tử của TP. Qua đó, phục vụ xác thực, định danh, cắt giảm, đơn giản hóa hồ sơ, giấy tờ công dân, DN trong giải quyết TTHC tại bộ phận “một cửa”.
Hướng dẫn người dân làm thủ tục hành chính điện tử tại UBND huyện Sóc Sơn. Ảnh: Phạm Hùng
Cùng với đó, TP cũng đưa ra những mục tiêu yêu cầu cần đẩy mạnh, để hoàn thành việc số hóa kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực đạt tối thiểu tương ứng 30%, 20% và 15% đối với kết quả thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp trên địa bàn, để bảo đảm việc kết nối chia sẻ dữ liệu trong giải quyết TTHC trên môi trường điện tử.
TP cũng giao các sở, ban, ngành; UBND các quận, huyện, thị xã tiếp tục mở rộng việc sử dụng văn bản điện tử (trừ văn bản mật), chữ ký số, xử lý công việc trên môi trường điện tử, bảo đảm đồng bộ trong triển khai thực hiện ở các cấp chính quyền. Khi đó sẽ không gửi kèm bản giấy, thực hiện lưu trữ điện tử; rà soát, chuẩn hóa dữ liệu tại các hệ thống thông tin “một cửa” điện tử dùng chung của TP; đẩy mạnh việc thanh toán không dùng tiền mặt theo quy định…

Rà soát, đánh giá 382 thủ tục hành chính

Trong thời gian qua, công tác cải cách hành chính của TP Hà Nội tiếp tục được xác định là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm, nhằm thực hiện hiệu quả chủ đề công tác năm 2021: “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”. Đáng chú ý, trong quý I/2021, UBND TP đã đưa vào thực hiện rà soát, đánh giá 382 TTHC. Qua rà soát, đánh giá kết quả có 87 TTHC được đề xuất đơn giản hóa, đạt tỷ lệ 22,7%. Đến nay, TP có 1.880 TTHC, số lượng hồ sơ tiếp nhận trên Cổng dịch vụ công TP đạt gần 400.000 hồ sơ, tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn đạt trên 90%.
TP cũng đã tích hợp ứng dụng biên lai điện tử, dịch vụ bưu chính công ích trên hệ thống. Đồng thời, bảo đảm 100% TTHC của TP đều được thực hiện tại bộ phận “một cửa”; 100% các quyết định công bố TTHC sau khi ban hành đã được công khai theo quy định trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC, tại nơi tiếp nhận và giải quyết các thủ tục và các hình thức khác theo quy định. Bên cạnh đó, việc thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” tiếp tục được các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện…

Hiện Hà Nội cũng đang triển khai nhiều giải pháp để duy trì Chỉ số cải cách hành chính, cải thiện và nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị, hành chính công và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính của cơ quan nhà nước của TP Hà Nội. Trong đó, bồi dưỡng về kỹ năng văn hóa giao tiếp, ứng xử, kỹ năng phối hợp làm việc nhóm, kỹ năng giải quyết hồ sơ trực tuyến; tạo chuyển biến mạnh mẽ về kỷ luật, kỷ cương, ý thức, trách nhiệm, chất lượng và hiệu quả phục vụ DN, người dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Một số chỉ tiêu cụ thể thực hiện trong năm 2021 của TP gồm: Phấn đấu mức độ hài lòng của người dân, tổ chức và DN về giải quyết TTHC đạt tối thiểu 85%; tối thiểu 99% số hồ sơ TTHC được trả kết quả giải quyết đúng hạn, trước hạn; phấn đấu 30% TTHC cung cấp mức độ 3 và 4 được tích hợp với cổng dịch vụ công quốc gia...