Hà Nội uỷ quyền TTHC lĩnh vực công thương, văn hoá, thể thao, nông nghiệp

Việt An
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ký ban hành các Quyết định về ủy quyền giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực công thương, văn hoá, thể thao, nông nghiệp.

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Cụ thể, tại Quyết định số 5388/QĐ-UBND, Chủ tịch UBND TP ủy quyền cho Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội thực hiện thủ tục hành chính “Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh” trong lĩnh vực công thương địa phương thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND TP theo quy định tại Điều 10 Thông tư số 26/2014/TT-BCT ngày 28/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu sửa đổi, bổ sung tại khoản 5, Điều 1 Thông tư số 14/2018/TT-BCT ngày 28/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2014/TT-BCT. Thời hạn ủy quyền kể từ ngày 1/1/2023 đến hết ngày 31/12/2023.

Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội chịu trách nhiệm trước UBND TP, Chủ tịch UBND TP Hà Nội và pháp luật về việc thực hiện nhiệm vụ được ủy quyền nêu trên theo đúng quy định hiện hành; bảo đảm các điều kiện về nguồn nhân lực, tài chính để tổ chức thực hiện việc ủy quyền…

Tại Quyết định số 5389/QĐ-UBND, Chủ tịch UBND TP ủy quyền cho Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội giải quyết 3 thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa, thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

Trong đó, lĩnh vực văn hóa gồm: Thủ tục cấp giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập. Lĩnh vực thể dục, thể thao gồm: Thủ tục đăng cai giải thi đấu, trận thi đấu thể thao thành tích cao khác do liên đoàn thể thao tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức; thủ tục đăng cai tổ chức giải thi đấu vô địch từng môn thể thao của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Thời hạn ủy quyền từ ngày 1/1/2023 đến hết ngày 31/12/2023.

Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND TP về việc thực hiện các nội dung được ủy quyền theo đúng quy định của pháp luật. Định kỳ hằng quý, năm, báo cáo Chủ tịch UBND TP về kết quả thực hiện.  

Tại Quyết định số 5390/QĐ-UBND, Chủ tịch UBND TP ủy quyền cho Giám đốc Sở NN&PTNT Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

Cụ thể, ủy quyền thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính từ Chủ tịch UBND TP về Giám đốc Sở NN&PTNT quyết định phê duyệt hồ sơ thiết kế dự toán công trình lâm sinh. Thời hạn ủy quyền từ ngày 1/1/2023 đến hết ngày 31/12/2023.

Giám đốc Sở NN&PTNT Hà Nội chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND TP Hà Nội về việc thực hiện các nội dung được ủy quyền theo đúng quy định của pháp luật. Định kỳ hằng quý, năm, báo cáo Chủ tịch UBND TP về kết quả thực hiện. Trong quá trình thực hiện, có vấn đề đột xuất, phát sinh kịp thời báo cáo Chủ tịch UBND TP để chỉ đạo.