Hà Nội: Xây dựng quy trình liên thông thủ tục hành chính giữa các cơ quan, đơn vị

Thủy Tiên
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – TP Hà Nội sẽ rà soát, thống kê các TTHC liên thông, xây dựng quy trình liên thông giữa các cơ quan, đơn vị, phê duyệt các quy trình liên thông, gắn trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị.

UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 288/KH-UBND (ngày 14/12) về rà soát, thống kê, xây dựng quy trình thủ tục hành chính liên thông, giai đoạn 2021-2025.
 TP Hà Nội sẽ rà soát, thống kê các TTHC liên thông. Ảnh minh họa.
Theo đó, thời gian tới, TP sẽ rà soát, thống kê các TTHC liên thông, xây dựng quy trình liên thông giữa các cơ quan, đơn vị, đề xuất UBND TP phê duyệt các quy trình liên thông, gắn trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc giải quyết TTHC. Thực hiện nghiêm túc việc công khai xin lỗi tổ chức, cá nhân khi xảy ra sai sót hoặc giải quyết chậm, muộn, quá hạn trong quy trình giải quyết TTHC. Kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, cá nhân tại các cơ quan nhà nước trong việc giải quyết các TTHC đó. 
TP cũng sẽ tiến tới rà soát, đơn giản hóa, cắt giảm thời gian, các bước trong quy trình liên thông mà vẫn đảm bảo hiệu quả chất lượng giải quyết TTHC và quản lý nhà nước theo quy định..
Để thực hiện tốt nhiệm vụ trên, Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành thành phố căn cứ các nhiệm vụ cụ thể được giao, chỉ đạo việc rà soát, thống kê, xây dựng quy trình liên thông giải quyết TTHC đảm bảo đúng yêu cầu, tiến độ, thời gian thực hiện. Các cơ quan được giao nhiệm vụ phối hợp với các cơ quan chủ trì thực hiện xây dựng quy trình giải quyết TTHC đảm bảo nhanh chóng, thuận lợi, rõ trách nhiệm của từng khâu, từng bước, từng cơ quan, đơn vị trong quy trình giải quyết TTHC. 
Cùng với đó, phê duyệt báo cáo kết quả rà soát, thống kê, xây dựng quy trình liên thông giải quyết TTHC gửi Văn phòng UBND TP để xem xét, đánh giá chất lượng. Trên cơ sở đánh giá của Văn phòng UBND TP, các đơn vị rà soát, dự thảo trình Chủ tịch UBND TP phê duyệt quy trình liên thông giải quyết TTHC.
Liên quan đến nhiệm vụ trên, UBND các quận, huyện, thị xã phối hợp với cơ quan chủ trì thực hiện xây dựng quy trình giải quyết TTHC đảm bảo nhanh chóng, thuận lợi, rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị trong quy trình giải quyết TTHC. Tổ chức thực hiện hiệu quả kế hoạch này và các quyết định phê duyệt quy trình liên thông giải quyết TTHC trên địa bàn.
UBND TP cũng lưu ý, trong quá trình thực hiện kế hoạch, các sở, ban, ngành; UBND các quận, huyện, thị xã; UBND các xã, phường, thị trấn nếu có các TTHC liên thông phát sinh, hoặc phát hiện các quy định, TTHC liên thông cùng cấp hoặc các cấp thực hiện có sự chồng chéo, mâu thuẫn, có nhiều ý kiến phản ánh, kiến nghị của cá nhân, doanh nghiệp, kịp thời báo cáo UBND TP xem xét, bổ sung vào kế hoạch.