DÒNG SỰ KIỆN. * ĐẠI DỊCH COVID-19 * GIA ĐÌNH THỜI COVID * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Hội nghị an ninh Munich: Chút tích cực trong viển vông

14-02-2016 19:27
Kinhtedothi - Hội nghị quốc tế thường niên về an ninh ở Munich ( Đức) đã tạo dịp cho Nhóm tiếp xúc quốc tế về Syria, với vai trò dẫn dắt thuộc về Mỹ và Nga, tụ họp và đạt được thoả thuận mới liên quan đến tình hình chiến sự ở Syria và tương lai chính trị cho nước này.
Kết quả này gây bất ngờ bởi thật ra hội nghị quốc tế thường niên ở Munich vốn không phải là khuôn khổ diễn đàn thích hợp để các bên tham gia bàn thảo và tìm kiếm giải pháp chính trị cho vấn đề nào đấy trên thế giới.
Thoả thuận vừa đạt được ở đó về Syria bao gồm 3 nội dung chính là thực hiện ngừng bắn sau một vài ngày nữa ở Syria, tiến hành các hoạt động quốc tế về cứu trợ nhân đạo cho thường dân ở những nơi giao tranh vũ trang và nối lại đàm phán nhiều bên về giải pháp chính trị cho vấn đề Syria vào ngày 25/2 tới.

Nhìn vào biểu hiện bề ngoài thì thoả thuận này là chuyển biến đáng khích lệ và đúng hướng. Nó rất phù hợp với lô gic mô thức của mọi giải pháp chính trị cho xung đột vũ trang hay chiến tranh khi bắt đầu từ ngừng bắn để ngừng giao tranh quân sự và cứu trợ nhân đạo, tiếp đến sau đó là đàm phán hoà bình mà trong trường hợp vấn đề Syria thì là nối lại diễn đàn hội nghị quốc tế đã định hình và đã được tiến hành hai lần với kết quả nhất định nhưng rồi không được tất cả các bên liên quan tuân thủ.

Chỉ có điều nó có được ý nghĩa chính trị tích cực bao nhiêu thì dường như lại viển vông về tính khả thi bấy nhiêu. Các bên thương thảo và nhất trí với nhau về thoả thuận 3 điểm nói trên ở Munich không bao hàm các phe phái và lực lượng chống đối nhau ở Syria. Có nghĩa là họ bị các đối tác bên ngoài áp đặt giải pháp. Chẳng có gì để đảm bảo là họ sẽ chấp nhận và tuân thủ thoả thuận của các đối tác bên ngoài. Hơn nữa, sẽ chẳng khi nào có được ngừng bắn ở Syria khi chính các đối tác bên ngoài này vẫn duy trì các chiến dịch quân sự của mình ở Syria. Có thể thấy được ngay qua đó là việc họ thoả thuận với nhau ở Munich trong thực chất chỉ là bước đi sách lược về chính trị và chỉ nhằm để tranh thủ dư luận.

Tuy nhiên ở trong đó vẫn có chút tích cực là tiếp xúc vẫn được duy trì, đàm phán cả công khai lẫn bí mật không bị ngưng trệ và hai đối tác chính là Mỹ và Nga vẫn có thể thoả thuận được với nhau trong khi vẫn tiếp tục làm găng với nhau.
TAG: