Huyện Sóc Sơn giảm 87 thủ tục hành chính doanh nghiệp

Lâm Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đây là thông tin được đề cập tới trong báo cáo công tác hỗ trợ, phát triển DN trên địa bàn huyện Sóc Sơn năm 2017 được địa phương này công bố mới đây.

Cũng theo báo cáo của UBND huyện Sóc Sơn, việc triển khai tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện qua hình thức giao dịch điện tử hoặc dịch vụ bưu chính (do DN lựa chọn).
Thực hiện thủ tục hành chính tại Văn phòng tiếp nhận UBND huyện Sóc Sơn. 
Từ năm 2016 đến nay, huyện Sóc Sơn đã cắt giảm số văn bản hành chính DN từ 115 thủ tục xuống còn 28 thủ tục (tức là giảm được 87 thủ tục cần kê khai). Cùng với thủ tục hành chính DN, chỉ tiêu trên tờ khai, biểu mẫu cũng giảm 82% và quy trình, thao tác thực hiện các thủ tục hành chính giảm 78%. Qua đó, đã tiết giảm thời gian đi lại cho các DN từ 335 giờ/năm xuống chỉ còn 45 giờ/năm (tức đã giảm 290 giờ/năm).

Cùng với đơn giản hóa thủ tục hành chính, cơ quan thuế huyện Sóc Sơn đã thực hiện rà soát và kiến nghị cới Cục Thuế TP Hà Nội bãi bỏ 5 thủ tục, đơn giản hóa 6 thủ tục. Đến nay, đã có 1.278 DN được hướng dẫn, thực hiện đăng ký kê khai thuế điện tử (đạt 95% tổng số DN đang hoạt động trên địa bàn huyện). Trong đó, đã có 1.253 DN (chiếm 96% tổng số DN) đăng ký nộp thuế điện tử.
Ngoài ra, UBND huyện Sóc Sơn cũng đã triển khai thực hiện việc cấp phép đăng ký kinh doanh theo hình thức dịch vụ công mức độ 3, rút ngắn thời gian cấp phép hoạt động kinh doanh theo quy định từ 5 ngày xuống còn 3 ngày làm việc. Riêng đối với việc cấp phép hoạt động của các hợp tác xã, đã giảm từ 15 ngày xuống còn 5 ngày làm việc.