Huyện Thanh Oai chấn chỉnh tác phong làm việc giúp tăng chỉ số cải cách hành chính

Công Tâm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Năm 2019 huyện Thanh Oai chỉ xếp thứ 28/30 quận, huyện về chỉ số cải cách hành chính (CCHC) trên địa bàn TP, huyện đã tìm ra nguyên nhân, chỉ đạo khắc phục những bất cập nên năm 2020 Thanh Oai đã có bước tiến đứng thứ 17/30…

 Khắc phục bất cập
Theo Trưởng Phòng Nội vụ huyện Thanh Oai Nguyễn Tuệ Sơn, đạt được kết quả này chính nhờ sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị từ huyện đến xã, thị trấn. Đặc biệt là việc lãnh đạo UBND huyện giao nhiệm vụ cho đoàn kiểm tra công vụ tổ chức hàng loạt đợt kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính tại các cơ quan, đơn vị và 21 xã, thị trấn. Qua đó đã chấn chỉnh, nhắc nhở các đơn vị, địa phương, như: Cao Dương, Đỗ Động, Cao Viên, Bình Minh, một cửa của huyện...thường xuyên cập nhật, niêm yết công khai thủ tục hành chính.
Cùng với đó chấp hành thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư. Mặt khác đẩy mạnh việc thực hiện áp dụng vận hành tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo quy định, tiêu chuẩn ISO. Trong đó, việc xây dựng và thực hiện quy trình giải quyết công việc nội bộ của các phòng, ban và 21 xã, thị trấn được coi là nội dung quan trọng gắn trách nhiệm cụ thể mỗi cán bộ, đảng viên trong giải quyết công việc hàng ngày, hàng tuần để công việc được thông suốt, giảm bức xúc cho người dân. Đây được coi là thước đo đánh gía thi đua cho mỗi cán bộ.
 Người dân vui vẻ đến bộ phận một cửa của xã Bình Minh, huyện Thanh Oai để giải quyết công việc
Trong các chỉ số thành phần chỉ số CCHC, điểm điều tra xã hội học đánh giá chỉ số hài lòng của người dân tại huyện năm qua đã được nâng lên rõ rệt. Một trong những yếu tố khác mà huyện Thanh Oai xác định phải tăng sự hài lòng của người dân chính là nâng cao thái độ phục vụ của cán bộ công chức, nhất là ở bộ phận trực tiếp giải quyết công việc cho công dân thực hiện tốt Bộ quy tắc ứng xử. Qua đó đã giúp từ địa phương  xếp thứ 28/30 quận, huyện của TP vào năm 2019 về chỉ số CCHC, nhưng đến năm 2020 đã xếp thứ 17/30
Nâng cao chất lượng
Thời gian gần đây một số lĩnh vực CCHC đã được huyện Thanh Oai thực sự quan tâm, trong đó chú trọng hơn cả là cải cách bộ máy, thay đổi tác phong làm việc, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ; mua sắm trang thiết bị, cơ sở vật chất đồng bộ cho bộ phận “một cửa” từ huyện đến xã. Do cơ sở vật chất, thiết bị đã được đầu tư từ nhiều năm trước thiếu đồng bộ, thậm chí có nơi chưa đáp ứng được điều kiện làm việc. Đến nay, các đơn vị đã được đầu tư mới, , như: Camera, máy tính kết nối mạng, bàn ghế cho người dân ngồi chờ giải quyết thủ tục hành chính…đã đảm bảo điều kiện làm việc và phục vụ.
Cũng theo Trưởng Phòng Nội vụ huyện Thanh Oai Nguyễn Tuệ Sơn, trong chỉ số CCHC thì chỉ số hài lòng của người dân có ý nghĩa quyết định, nên UBND huyện sẽ tiếp tục tập trung nâng cao ý thức, trách nhiệm cán bộ các cấp, ngành của huyện hơn nữa. Ông Sơn cho biết thêm: “Phòng đã tham mưu giúp Chủ tịch UBND huyện thường xuyên quán triệt tầm quan trọng của chỉ số hài lòng đối với cán bộ trong các hội nghị, vì chỉ xao nhãng, lơ là công việc sẽ trì trệ, người dân sẽ bức xúc”.
Bà Nguyễn Thị Tâm, ở xã Tam Hưng chia sẻ: “Tôi rất tin vào kết quả đánh giá công tác CCHC của TP trong thời gian qua, đồng thời mong các đơn vị  căn cứ vào đó để hoàn thiện phương pháp, cách thức làm việc sao cho hiệu quả, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp khi đến giải quyết thủ tục hành chính”. Còn theo Chủ tịch UBND xã Bình Minh Nguyễn Duy Nhu: “Sau khi được chấn chỉnh, nhắc nhở, UBND xã tiếp thu ý kiến và tập trung khắc phục những tồn tại mà tổ công tác của huyện chỉ ra. Nhờ đó đến nay người dân đến giao dịch công việc ở bộ phận một cửa của xã đã rất hài lòng với cung cách phục vụ của cán bộ…”.