Indonesia: Quốc hội thông qua Luật Tiền tệ mới

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Quốc hội Indonesia ngày 31/5 đã thông qua Luật Tiền tệ mới, theo đó cho phép Bộ trưởng Tài chính ký giấy bạc phát hành.

Bộ trưởng Tài chính Agus Martowardojo cho rằng việc Quốc hội thông qua Luật Tiền tệ mới sẽ tạo cho chính phủ một cơ sở pháp lý mạnh mẽ hơn để quản lý đồng Rupiah trong tương lai.

Ông cho biết Chính phủ và Quốc hội Indonesia đã nhất trí về tám nội dung quan trọng của Luật Tiền tệ mới, theo đó, Chính phủ và Ngân hàng Indonesia (BI) sẽ cùng ký giấy bạc sẽ được in và lưu hành từ 17/8/2014.

Bên cạnh đó, Chính phủ và BI sẽ phối hợp lập kế hoạch và xác định số lượng tiền trong lưu thông và sẽ hợp tác về rút tiền từ lưu thông.

Doanh nghiệp nhà nước được trao quyền in tiền giấy Rupiah, nhưng trong trường hợp không có doanh nghiệp nhà nước nào có thể thực hiện công việc này, họ sẽ được phép hợp tác với các bên khác thông qua các quy trình rõ ràng, minh bạch và trách nhiệm; việc loại bỏ đồng Rupia giả sẽ do một cơ quan đặc trách.

Cơ quan kiểm toán tối cao (BPK) sẽ định kỳ kiểm tra việc phát hành, in ấn và thu hồi tiền; tất cả các giao dịch ở Indonesia phải được thanh toán bằng đồng Rupiah; chính phủ và BI sẽ xây dựng một luật riêng để điều chỉnh kế hoạch thay đổi mệnh giá đồng Rupia.

Luật mới cũng bao gồm các quy định về các điều chỉnh chung, mô tả chi tiết các loại và giá trị tiền giấy Rupiah; các đặc tính, thiết kế và vật liệu được sử dụng trong sản xuất tiền giấy Rupiah, quản lý đồng Rupiah, sử dụng tiền, các quy tắc trao đổi tiền tệ; các điều cấm, loại bỏ tiền giả, điều tra và hình phạt đối với những vi phạm liên quan đến tiền tệ./.