Không để cán bộ trình độ, tác phong yếu kém giải quyết thủ tục hành chính

Việt An
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 22/3, UBND TP Hà Nội yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã triển khai các giải pháp thực hiện Nghị định số 104/2022-NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ.

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Theo đó, thực hiện Nghị định số 104/2022-NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trinh Sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện các thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công đã có hiệu lực và Kế hoạch số 54/KH-UBND ngày 17/02/2023 của UBND Thành phố về triển khai thực hiện Nghị định số 104/2022/NĐ-CP của Chính phủ. 

Tuy nhiên, quá trình thực hiện qua phản ánh của một số cơ quan báo chí thấy một số công dân vướng mắc về việc cung cấp Giấy xác nhận thông tin về cư trú (CT07) khi thực hiện thủ tục hành chính và các giao dịch; công chức làm việc tại Bộ phận Một cửa khi hướng dẫn chưa cụ thể, rõ ràng với từng trường hợp khi thông tin tra cứu tại Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư còn hạn chế, gây khó khăn cho công dân, ảnh hưởng tới hiệu quả công cuộc cải cách hành chính của Chính phủ, của Thành phố. 

Về việc này, UBND Thành phố chỉ đạo Công an Thành phố tập trung thực hiện các giải pháp tổng thể để đẩy nhanh tiến độ thu nhận hồ sơ Căn cước công dân, tài khoản định danh điện tử và đảm bảo duy trì dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống” phục vụ công tác kết nối, chia sẻ và tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính của các sở, ban, ngành, UBND các cấp.

Chỉ đạo Công an các cấp chủ động phối hợp UBND các cấp thực hiện việc xác minh, cập nhật thông tin công dân, thông tin cư trú theo đề nghị của UBND cấp huyện, cấp xã khi tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính; không để phát sinh việc yêu cầu công dân phải thực hiện xác nhận thông tin cư trú.

Sở Nội vụ chấn chỉnh thái độ, tác phong của cán bộ tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, tuyệt đối không để cán bộ có năng lực, trình độ, tác phong yếu kém thực hiện tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính.

Tăng cường thanh, kiểm tra công vụ nhằm hạn chế tối đa tình trạng lạm dụng yêu cầu công dân phải cung cấp thêm xác nhận cư trú khi thực hiện thủ tục hành chính.

Sở Thông tin & Truyền thông khẩn trương hoàn thiện, đưa vào vận hành chính thức Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính có kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cổng DVC Quốc gia và các hệ thống cơ sở dữ liệu chuyên ngành theo quy định, đảm bảo an ninh, an toàn bảo mật thông tin.

Đối với UBND cấp huyện, cấp xã khi phát sinh trường hợp cần xác minh, làm rõ thông tin công dân hoặc quá trình cư trú của công dân thì đơn vị tiếp nhận hồ sơ trao đổi yêu cầu xác minh, đề nghị cập nhật thông tin công dân trực tiếp với Công an cùng cấp để có cơ sở giải quyết, tuyệt đối không yêu cầu công dân đến cơ quan Công an thực hiện thủ tục xác nhận thông tin cư trú, điều chỉnh các thông tin có sai lệch với dữ liệu dân cư Quốc gia nhằm nâng cao hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính.