Năm 2018: Đẩy mạnh cải cách hành chính sáng tạo, thiết thực, hiệu quả

Trần Thảo
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 8/2, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình - Trưởng ban Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ đã chủ trì Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2017, triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2018.

Tại điểm cầu Hà Nội, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Nguyễn Văn Sửu chủ trì hội nghị.
Toàn cảnh Hội nghị.
Báo cáo của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ cho biết: Đã có 17/19 bộ, cơ quan ngang bộ triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 với tổng số dịch vụ cung cấp trực tuyến mức độ 3 là 549, mức độ 4 là 377 dịch vụ. Tỷ lệ dịch vụ công có phát sinh hồ sơ trực tuyến là 45,6% đối với mức độ 3 và 92,8% đối với mức độ 4. Có 58/63 tỉnh, TP đang cung cấp tổng số 13.830 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4. Tỷ lệ dịch vụ công có phát sinh hồ sơ trực tuyến là 81,67% đối với mức độ 3; 22,63% đối với mức độ 4.
Tham luận tại hội nghị trực tuyến, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Sửu cho biết, năm 2017, với chủ đề “Năm kỷ cương hành chính”, công tác CCHC của Hà Nội tiếp tục được triển khai toàn diện, thực hiện hiệu quả, có nhiều chuyển biến tích cực; các nhiệm vụ CCHC về cơ bản hoàn thành theo tiến độ kế hoạch.
Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội, sự nỗ lực, cố gắng của TP đã được cộng đồng DN và Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao qua các Chỉ số như: Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tăng 10 bậc, xếp thứ 14/63 tỉnh, TP, cao nhất từ trước tới nay; Chỉ số CCHC (PAR INDEX) xếp thứ 3 cả nước (tăng 6 bậc); Chỉ số về mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin (ICT) xếp thứ 2 cả nước. Hà Nội là địa phương đứng đầu toàn quốc về số lượng hồ sơ giao dịch qua mạng và cũng là địa phương duy nhất cung cấp dịch công mức 3 trong lĩnh vực tư pháp đồng bộ tới 100% xã, phường có liên thông dữ liệu với Bảo hiểm xã hội và Công an TP trên cơ sở khai thác cơ sở dữ liệu dân cư”.
Để công tác CCHC của TP đạt hiệu quả, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội đề nghị, Chính phủ kiến nghị Quốc hội Ban hành luật về kiểm soát hành chính công, trong đó có quy định về kiểm tra hành chính. Đồng thời, Chính phủ quy định cụ thể về hoạt động thanh tra công vụ. Quy định việc áp dụng cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các Bộ, cơ quan ngang Bộ có giải quyết TTHC với địa phương, công dân và DN; Nghiên cứu xác định cơ cấu, biên chế đội ngũ công chức cấp xã cho phù hợp với nhiệm vụ được giao cho cấp xã…
Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Nguyễn Văn Sửu phát biểu tại hội nghị.
Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Nguyễn Văn Sửu cũng đề nghị Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành xây dựng lộ trình cụ thể về các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 triển khai trong toàn ngành để cấp tỉnh chủ động hơn trong xây dựng dịch vụ công trực tuyến; việc xây dựng phần mềm cần tránh trùng lắp giữa Bộ với địa phương, gây lãng phí. Các bộ, ngành sớm có quy trình giải quyết TTHC liên thông giữa Trung ương, bộ, ngành với địa phương, trong đó xác định cụ thể thời gian giải quyết, trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.
Kết luận tại hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ yêu cầu cần đánh giá, làm rõ những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế trong việc triển khai kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ chỉ rõ, các thành viên Ban Chỉ đạo cần xác định rõ vai trò, trách nhiệm của mình đối với công cuộc CCHC của đất nước, của bộ, ngành mình. Các bộ, ngành T.Ư và các tỉnh, TP cần tiếp tục đẩy mạnh CCHC theo quy định của Chính phủ; tiếp tục kiện toàn bộ  máy, đổi mới phương thức làm việc, nâng cao chất lượng hoạt động, đẩy mạnh cải cách thể chế, nâng cao chất lượng thực thi pháp luật trong thực hiện công tác hành chính; thực hiện rà soát, cắt giảm và đơn giản hóa thủ tục hành chính... theo những nhiệm vụ đề ra trong năm 2018.
“Từ đó, chủ động phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công, đẩy mạnh CCHC năm 2018 với cách làm mới, sáng tạo, thiết thực, hiệu quả theo phương châm hành động của Chính phủ “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả””, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đặc biệt lưu ý.