Nâng cao mức độ hài lòng của người dân với lĩnh vực môi trường

Vân Nhi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn vừa ký ban hành kế hoạch cải thiện, nâng cao mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với chất lượng cung cấp dịch vụ công (SIPAS) thuộc lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) giai đoạn 2021 - 2025 của TP Hà Nội.

Với mục tiêu từng bước nâng cao sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với dịch vụ công thuộc lĩnh vực TN&MT tại các cơ quan, đơn thị thuộc TP Hà Nội; đảm bảo đến năm 2025, tối thiểu 90% người dân, tổ chức, DN hài lòng đối với dịch vụ công thuộc lĩnh vực TN&MT…, ngày 16/3, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn ký ban hành Kế hoạch số 87/KH-UBND về cải thiện, nâng cao mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với chất lượng cung cấp dịch vụ công (SIPAS) thuộc lĩnh vực TN&MT giai đoạn 2021 - 2025 của TP Hà Nội.

Hà Nội tập trung nâng cao mức độ hài lòng của người dân với lĩnh vực môi trường.  Ảnh minh họa.
Hà Nội tập trung nâng cao mức độ hài lòng của người dân với lĩnh vực môi trường.  Ảnh minh họa.

Tại kế hoạch này, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu các đơn vị hàng năm thực hiện thông tin, tuyên truyền đầy đủ, kịp thời, khách quan về việc triển khai và kết quả xác định chỉ số hài lòng - SIPAS tới cá nhân, tổ chức nhằm nâng cao nhận thức về quyền lợi và trách nhiệm trong việc tham gia giám sát, phản hồi ý kiến về chất lượng cung ứng dịch vụ công, chất lượng phục vụ tại các cơ quan thuộc TP.

Đồng thời, tổ chức phổ biến, quán triệt tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức tại các phòng, đơn vị trực thuộc; tiến hành kiểm tra, đánh giá những tồn tại, hạn chế, xác định nguyên nhân và đề ra giải pháp khắc phục trong các năm tiếp theo.

Công khai đăng tải, niêm yết đầy đủ nội dung thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực TN&MT. Tăng cường các hình thức công khai minh bạch thủ tục hành chính bằng hình thức trực tuyến trên Cổng giao tiếp điện tử của TP, trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị, vừa trực tiếp tại nơi tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị về dịch vụ công, thành phần hồ sơ, cách thức nộp hồ sơ và nhận kết quả, quy trình, thời gian giải quyết, phí, lệ phí đối với từng thủ tục hành chính; đảm bảo 100% thủ tục hành chính được đăng tải, niêm yết công khai để mọi người dân, tổ chức đều có thể dễ dàng tiếp cận, sử dụng.

Chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo quy định của Chính phủ; không để xảy ra tình trạng quá hạn trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, tổ chức; hướng dẫn người dân, tổ chức kê khai hồ sơ đầy đủ, chính xác, không để người dân, tổ chức phải đi lại nhiều lần để bổ sung hồ sơ.

Nghiêm túc thực hiện việc công khai xin lỗi tổ chức, cá nhân khi giải quyết thủ tục hành chính để xảy ra sai sót, quá hạn đối với kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền.

Rà soát, bổ sung trang thiết bị, cơ sở vật chất đảm bảo phục vụ giao dịch của cá nhân, tổ chức; bảo quản, duy trì, vận hành trang thiết bị ổn định. Tập trung đầu tư đầy đủ trang thiết bị hiện đại, dễ sử dụng để người dân, tổ chức sử dụng trong quá trình giao dịch giải quyết công việc.

Thường xuyên rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính để cắt giảm tối đa các loại giấy tờ không cần thiết, tiết kiệm thời gian, giảm chi phí cho cơ quan, công dân, tổ chức tham gia giải quyết thủ tục hành chính. Tăng cường cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và dịch vụ bưu chính công ích trên các lĩnh vực quản lý.

Tiếp nhận, xử lý, hướng dẫn phản ánh kiến nghị về quy trình hành chính, giải quyết thủ tục hành chính đảm bảo đúng quy định. Công khai địa chỉ tiếp nhận phản ánh kiến nghị; niêm yết công khai số điện thoại, hộp thư điện tử của cơ quan kiểm soát thủ tục hành chính.

Bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực, trách nhiệm, kiến thức chuyên môn, kỹ năng, nghiệp vụ và tinh thần thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp giải quyết công việc cho người dân, tổ chức trong lĩnh vực TN&MT.

Tăng cường kiểm tra, giám sát việc giải quyết thủ tục hành chính, cung ứng dịch vụ công thuộc lĩnh vực. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ, không để xảy ra tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực, gây phiền hà trong giải quyết thủ tục hành chính. Xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm hoặc thực hiện không đúng quy định trong giải quyết thủ tục hành chính.

Ngoài ra, TP Hà Nội yêu cầu các đơn vị tổ chức khảo sát, lấy ý kiến hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính. Có giải pháp xử lý, khắc phục mặt tồn tại, hạn chế trong cung cấp dịch vụ công lĩnh vực TN&MT. Tăng cường đối thoại với người dân, tổ chức thông qua các hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến qua các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị.