Quận Hà Đông: Lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo đánh giá cán bộ, công chức

PV
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Năm 2020, quận Hà Đông đã đẩy mạnh các giải pháp thực hiện cải cách hành chính (CCHC), trong đó đề cao việc lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo đánh giá cán bộ, công chức (CBCC), ngày càng nâng cao chất lượng dịch vụ công.

Giao dịch tại bộ phận Một cửa của quận Hà Đông.
Cải cách tổ chức bộ máy
Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc, ngay từ đầu năm, UBND quận và 17 phường đã tổ chức Hội nghị đối thoại với cá nhân, tổ chức về TTHC và giải quyết TTHC nhằm tìm ra những vướng mắc để giải quyết, tháo gỡ, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Cùng với đó, UBND quận chú trọng việc rà soát, sắp xếp lại bộ máy tinh gọn, hiệu quả; nâng cao chất lượng CBCC và bố trí rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ quy trình và hiệu quả, thân thiện, vì dân phục vụ. Hàng tháng, quý, năm quận đều triển khai đánh giá chất lượng CBCC; tăng cường vai trò trách nhiệm của các phòng, ban, địa phương bằng việc xây dựng kế hoạch, triển khai nhiệm vụ như: Tuyên truyền CCHC, kiểm soát TTHC, ứng dụng công nghệ thông tin, duy trì và cải tiến quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Việt Nam ISO 9001:2015; kiểm tra đột xuất đối với bộ phận Một cửa (BPMC), phòng, ban chuyên môn và 17 phường về giải quyết TTHC; trong năm 2020, Quận đã tổ chức 4 đợt với 41 lượt kiểm tra tại 3 phòng và 17 phường kết quả kiểm tra ghi nhận các đơn vị đã chỉ đạo cán bộ, công chức chấp hành tốt kỷ luật, kỷ cương hành chính, tuân thủ nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị, thực hiện tốt các quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội theo Quyết định số 522/QĐ-UBND ngày 25/01/2017 của UBND Thành phố.

Theo Phó chủ tịch UBND phường Phúc La - Phạm Đình Nam: UBND phường đã tổ chức các hội nghị triển khai Nghị quyết của Đảng ủy, Kế hoạch của UBND phường về công tác CCHC, kiểm soát TTHC, chỉ đạo toàn bộ cán bộ, CCVC phường thực hiện nghiêm các Quyết định của UBND Thành phố Hà Nội về 2 Bộ quy tắc ứng xử của cán bộ, CCVC người lao động trong các cơ quan, nhất là các công chức thực hiện nhiệm vụ tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả TTHC.

Đẩy mạnh giải quyết TTHC

Cùng với nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC, năm 2020 quận Hà Đông đã tăng cường công tác CCHC thực hiện MC, MC liên thông. Quận rà soát lại quy chế tổ chức của BPMC của quận, phường và tổ chức hoạt động theo đúng Quyết định 18/QĐ-UBND của UBND thành phố. Trong năm 2020, UBND quận đã 10 lần rà soát, ban hành thông báo công khai TTHC. Đến nay, TTHC thuộc thẩm quyền của quận thực hiện là 260 TT, trong đó có 8 TT do Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tại quận. Tại phường có 160 TTHC. 100% TTHC thực hiện tại quận và phường đều được xây dựng theo quy trình ISO 9001:2015 và niêm yết công khai tại BPMC và trên cổng thông tin điện tử quận.

Phó phòng Nội vụ quận Hà Đông Nguyễn Mạnh Cường, cho biết: Năm 2020 quận tiếp tục đánh giá mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với việc giải quyết TTHC thông qua màn hình cảm ứng và thư góp ý. Tại BPMC có 1.638 lượt đánh giá, trong đó có 1.497 ý kiến đánh giá rất hài lòng và 141 lượt đánh giá hài lòng, không có ý kiến nào không hài lòng.

Ông Phạm Văn Cống ở Phú Lãm vui mừng chia sẻ: Tôi thực hiện các TTHC tại BPMC của phường thấy thái độ của CBCC niềm nở, giải quyết nhanh gọn TTHC, các vướng mắc đều được giải thích, giải đáp rõ ràng, công bố rõ thời gian hoàn thành hồ sơ và rất có trách nhiệm với công dân.

Năm 2020, tại BPMC quận đã tiếp nhận gần 15.000 hồ sơ, trong đó có gần 8.700 hồ sơ trực tuyến, 100% hồ sơ được giải quyết đúng và trước hạn; tại các phường đã tiếp nhận gần 87.230 hồ sơ, trong đó có trên 14.730 hồ sơ trực tuyến, 100% được giải quyết đúng và trước hạn. Nhìn chung, công tác CCHC tại Hà Đông ngày càng chuyển biến rõ nét, đem lại sự hài lòng cho công dân và doanh nghiệp.