Quận Hai Bà Trưng: Chuyển biến mạnh trong cải cách hành chính

Linh Chi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thường xuyên rà soát đơn giản hóa, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), tăng cường hiện đại hóa nền hành chính, đã góp phần giúp ngày càng nâng cao sự hài lòng của người dân với sự phục vụ của cơ quan Nhà nước. Đó là một kết quả nổi bật qua gần 4 năm quận Hai Bà Trưng triển khai thực hiện Chương trình 08-Ctr/TU “Đẩy mạnh CCHC, tạo bước chuyển mạnh về kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm, chất lượng phục vụ Nhân dân của đội ngũ CBCCVC giai đoạn 2016 - 2020”.

Theo Bí thư Quận ủy Nguyễn Văn Nam, các cấp chính quyền từ quận tới cơ sở luôn xác định CCHC là một nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá, hướng tới sự hài lòng của người dân. Để tăng tính minh bạch, kịp thời tiếp nhận giải quyết phản ánh, kiến nghị của công dân về giải quyết TTHC, lãnh đạo quận đã chỉ đạo các đơn vị, 20/20 phường nâng cao hiệu quả hoạt động số điện thoại đường dây nóng và hòm thư góp ý được công khai tại trụ sở làm việc.
 
Đặc biệt, chỉ đạo các đơn vị thường xuyên rà soát những quy định, TTHC đang thực hiện tại quận, phường để rút ngắn quy trình, giảm tối đa thời gian giải quyết; kịp thời kiến nghị bãi bỏ những quy định, TTHC chồng chéo, gây phiền hà cho công dân; công khai, thường xuyên cập nhật TTHC mới, bổ sung, sửa đổi...
Để nâng cao hơn nữa sự hài lòng của người dân, UBND quận Hai Bà Trưng đã giao Phòng Tư pháp phối hợp với các đơn vị triển khai Đề án “Nâng cao mức độ hài lòng của người dân với việc thực hiện các TTHC trên địa bàn quận”, trong đó phân tích các yếu tố tác động và đề xuất giải pháp nâng cao mức độ hài lòng của người dân.
Qua rà soát, từ khi thực hiện Chương trình 08-Ctr/TU đến nay, các phòng chuyên môn đều có TTHC được đăng ký rút ngắn thời gian giải quyết so với quy định, như lĩnh vực nội vụ 3 TTHC, GDĐT 2 TTHC, các lĩnh vực khác đều có 1 TTHC. Tỷ lệ giải quyết TTHC đúng, trước hẹn hiện tại cấp quận đạt 99,6%, cấp phường 99,8%. Bên cạnh đó, các phường đang thực hiện 8 TTHC, cấp quận 10 TTHC theo dịch vụ công trực tuyến mức độ 3. Riêng thủ tục lĩnh vực tư pháp tại cấp phường và thủ tục trích lục hộ tịch tại UBND quận đã được thực hiện mức 4. Quận cũng thường xuyên kiểm tra, khắc phục khó khăn trong tiếp nhận, giải quyết hồ sơ trực tuyến, đã góp phần đưa tỷ lệ trực tuyến cấp quận, cấp phường tăng qua các năm, hiện đạt 99,2% và 99,8%.
Ngoài thường xuyên rà soát đơn giản hóa, rút ngắn thời gian giải quyết nhiều TTHC, từ quận đến 20 phường cũng đã được quan tâm đầu tư nâng cấp bộ phận một cửa (BPMC) đáp ứng tiêu chuẩn hiện đại, tăng chất lượng phục vụ người dân. Bà Nguyễn Minh Phượng (ngõ Hòa Bình 7, phường Minh Khai) đang lấy kết quả đăng ký khai sinh cho cháu tại BPMC phường chia sẻ: “Gần đây ra quận, phường giải quyết giấy tờ, tôi thấy BPMC ngày càng khang trang, thuận tiện trong giao dịch; cán bộ giải quyết TTHC nhanh gọn, không để trễ hẹn”.
Qua thống kê hệ thống điện tử tại BPMC quận, phường cho thấy, kết quả đo lường sự hài lòng của người dân với sự phục vụ của cơ quan Nhà nước thuộc quận ngày càng tăng, trong đó năm 2018 tại cấp quận đạt 97,2%, cấp phường 99%; năm 2019 đạt gần 98% và trên 99%. Song, cùng với cố gắng của địa phương, quận cũng kiến nghị phân cấp mạnh hơn cho cấp quận, phường trong giải quyết TTHC liên quan chế độ chính sách, công việc thiết yếu hằng ngày của người dân, giảm TTHC liên thông nhiều cấp. Đồng thời, TP cần đưa ứng dụng CNTT vào giải quyết các TTHC liên thông, như TTHC liên thông từ TP đến quận trong lĩnh vực lao động thương binh xã hội.