Sở Công Thương Đà Nẵng phản bác thông tin 100% dân không hài lòng thái độ phục vụ

Quang Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sở Công Thương Đà Nẵng cho biết, tỷ lệ 100% ý kiến không hài lòng về thái độ phục vụ, hướng dẫn của công chức tại bộ phận tiếp nhận là chưa chính xác.

Chiều 7/7, Sở Công Thương TP Đà Nẵng Nguyễn Hà Bắc phát đi thông cáo báo chí phản hồi thông tin về tỷ lệ khảo sát mức độ hài lòng tại sở này.
Người dân đến làm việc tại bộ phận Một cửa Sở Công Thương Đà Nẵng.
Trước đó, báo cáo thẩm tra số 629 ngày 2/7/2020 của Ban Pháp chế HĐND TP Đà Nẵng có nội dung: “Lý do không hài lòng do phải tốn chi phí không chính thức, Cục Thuế 33,33%, Sở Y tế 1,41%, Ban Quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất 7,32%; do thái độ phục vụ, hướng dẫn của công chức tại bộ phận tiếp nhận, Sở Công Thương 100% không hài lòng”.
Giám đốc Sở Công Thương Nguyễn Hà Bắc khẳng định: “Số liệu tỷ lệ 100% không hài lòng về thái độ phục vụ, hướng dẫn của công chức tại bộ phận tiếp nhận của Sở Công Thương là chưa chính xác”.
Theo Sở Công thương Đà Nẵng, kết quả tại phần mềm khảo sát trực tuyến www.cchc.danang.gov.vn từ ngày 1/1/2020 đến 25/6/2020 ghi nhận giai đoạn này trên phần mềm khảo sát, Sở Công Thương chỉ có 1 công dân tiến hành đánh giá mức độ hài lòng vào ngày 3/3/2020 và đánh giá kết quả là “chưa hài lòng” do thái độ phục vụ, hướng dẫn của công chức tại bộ phận tiếp nhận.
“Việc chỉ căn cứ vào số lượng 1 đánh giá chưa hài lòng của công dân tại phần mềm khảo sát, trên tổng số lượng khảo sát là 1 đánh giá để xác định tỷ lệ đánh giá chưa hài lòng tương đương với 100% (1/1 đánh giá) đánh giá chưa hài lòng là số liệu chưa đảm bảo yêu cầu về tính khoa học, chưa khách quan, số lượng khảo sát không đủ để mang tính đại diện và chưa phản ánh thực tế hoạt động của Sở Công Thương theo đúng các quy định liên quan đến việc khảo sát mức độ hài lòng của UBND TP tại Quyết định số 5489/QĐ-UBND ngày 16/8/2016”, Giám đốc Sở Công thương Đà Nẵng Nguyễn Hà Bắc phản hồi.
Hơn nữa, trong 6 tháng đầu năm 2020, Sở Công Thương đã tiếp nhận và xử lý 8.145 hồ sơ, trong đó 8.044 hồ sơ trực tuyến (tỷ lệ 99,3%) và 56 hồ sơ trực tiếp (tỷ lệ 0,7%), kết quả 100% hồ sơ đều được giải quyết đúng và sớm hạn, không có hồ sơ trễ hạn.
“Vì vậy, nếu căn cứ chỉ với số lượng là 1 đánh giá chưa hài lòng trên tổng số đánh giá là 1 ý kiến đánh giá để công bố tỷ lệ là 100% đánh giá chưa hài lòng, trong khi số lượng hồ sơ của Sở Công Thương 6 tháng đầu năm là 8.145 hồ sơ là thiếu căn cứ khoa học và không khách quan, không mang tính đại diện”, ông Bắc thông tin.
Cũng theo ông Bắc, để phản ánh đúng số lượng, tỷ lệ khảo sát mức độ hài lòng của người dân về dịch vụ hành chính công thì theo quy định, kết quả khảo sát phải được tổng hợp từ 3 phương pháp khảo sát: Khảo sát bằng phiếu điều tra; Khảo sát, phỏng vấn sâu thông qua điện thoại ghi âm; Khảo sát trực tuyến.
Trong đó, kết quả số lượng khảo sát bằng phương pháp Khảo sát trực tuyến tại địa chỉ www.cchc.danang.gov.vn chỉ là 1 trong 3 phương pháp để lấy kết quả tổng hợp.
“Sở Công Thương trong 6 tháng đầu năm đã tiếp nhận và xử lý 8.145 hồ sơ, theo quy định phải xác định kết quả khảo sát tối thiểu 500 hồ sơ mới đảm bảo tính khoa học, tính đại diện của kết quả khảo sát. Vì vậy, việc công bố số liệu khảo sát bằng một phương pháp trực tuyến và lấy số liệu đến ngày 25/6/2020 là chưa đủ thời gian và số lượng đánh giá (mới 3 chỉ căn cứ vào số lượng là 1 ý kiến đánh giá trong thời gian 6 tháng) để tính tỷ lệ đánh giá của Sở Công Thương là không phù hợp”, ông Nguyễn Hà Bắc cho hay.