Sở Công Thương Hà Nội: Không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ doanh nghiệp

Bài, ảnh: Linh Chi
Chia sẻ

Kinhtedothi - Năm 2017, Sở Công Thương Hà Nội xác định cải cách thủ tục hành chính (TTHC), nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (CBCCVC, NLĐ) là nhiệm vụ trọng tâm để ngày càng tăng chất lượng phục vụ DN.

Không có hồ sơ quá hạn
Ngay từ đầu năm 2017, Đảng ủy Sở Công Thương đã chỉ đạo ban hành Nghị quyết chuyên đề về thực hiện CCHC, Năm Kỷ cương hành chính để chỉ đạo các tổ chức Đảng, chính quyền trong cơ quan Sở và toàn bộ đơn vị trực thuộc; coi việc quán triệt, phổ biến công việc liên quan đến cải cách TTHC là nhiệm vụ thường xuyên. Đáng chú ý, Sở đã rà soát, đăng ký với TP 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết sẽ thực hiện dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) mức độ 3, 4. Phấn đấu hết năm nay sẽ thực hiện DVCTT mức 3, 4 để giải quyết 65/132 TTHC, nâng lên 68/132 TTHC được cung cấp trực tuyến mức 3, 4...

Cán bộ bộ phận Một cửa Sở Công Thương Hà Nội hướng dẫn doanh nghiệp kê khai hồ sơ.

Kết quả nửa đầu năm nay, bộ phận một cửa (BPMC) của Sở tiếp nhận 8.661 hồ sơ hành chính của tổ chức, DN thì trong đó 8.482 hồ sơ được nhận trực tuyến mức 3 (đạt 97,9%); đã trả 8.575 kết quả, với 100% đúng hẹn; tiếp nhận 3.800 hồ sơ khuyến mãi qua bưu điện.
Anh Trần Quốc Việt Anh (Công ty TNHH Dầu Cái Lân Chi nhánh Hà Nội) đang lấy kết quả đăng ký “thông báo thực hiện khuyến mãi” tại BPMC của Sở nhận xét: “Trước đây, DN làm những thủ tục này thường mất mấy ngày, nhưng nay đều trực tuyến nên chỉ mất hơn một ngày, rất nhanh gọn”.
Tạo chuyển biến mạnh trong thực thi công vụ
Phó Giám đốc Sở Công Thương Trần Thị Phương Lan cho biết: Để thực hiện nghiêm Năm Kỷ cương hành chính, ngày càng tăng chất lượng phục vụ tổ chức, DN, ngay sau khi TP ban hành Kế hoạch, cuối tháng 3/2017, Sở cũng đã có kế hoạch riêng về siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, đổi mới lề lối, phong cách làm việc, tạo chuyển biến mạnh, tích cực trong thi hành công vụ của CBCCVC, NLĐ. Từ đó, tại các đơn vị như Chi cục Quản lý thị trường, Trung tâm Khuyến công - Tư vấn phát triển công nghiệp... cũng có kế hoạch và triển khai tới 100% phòng, ban và CBCCVC, NLĐ.
Bên cạnh đó, Sở đang triển khai kiểm tra sát hạch trình độ với công chức thuộc cơ quan Văn phòng Sở năm 2017. Việc xây dựng nội quy, quy chế làm việc phù hợp quy định, tình hình hoạt động của Sở đã được từ lãnh đạo Sở đến mọi phòng, ban thực hiện nghiêm, đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, điều hành và hoạt động chuyên môn. Đồng thời, lãnh đạo Sở đã yêu cầu toàn cơ quan tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng điện thoại thông minh vào mọi hoạt động, đảm bảo tiến hành công việc nhanh chóng, kịp thời.