Sở GD&ĐT Cà Mau thông tin việc thí sinh 0 điểm tiếng Anh do ngủ quên

Nam Du
Chia sẻ

Kinhtedothi – Chiều 4/8, Hội đồng thi Sở GD&ĐT tỉnh Cà Mau đã có thông tin chính thức về sự việc thí sinh trường chuyên, có học lực giỏi, đạt tổng 50,22 điểm nhưng trượt tốt nghiệp vì bị điểm 0 môn tiếng Anh do ngủ quên.

Điểm thi của thí sinh T có điểm 0 môn tiếng Anh
Điểm thi của thí sinh T có điểm 0 môn tiếng Anh

Theo đó, sau khi nắm được thông tin, Hội đồng thi Sở GD&ĐT Cà Mau đã mời và làm việc trực tiếp với Trưởng điểm thi cùng hai cán bộ coi thi điểm thi 01- nơi thí sinh H.N.T, học sinh trường THPT chuyên Phan Ngọc Hiển đăng ký và tham gia dự thi.

Cụ thể: Tại giờ thi môn tiếng Anh chiều 8/7, thí sinh H.N.T có mặt tại phòng thi đúng thời gian quy định và thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình theo hướng dẫn của hai cán bộ coi thi. Tuy nhiên, sau khi nhận đề và tiến hành làm bài thi, thí sinh T đã không tô vào ô trả lời của Phiếu trả lời trắc nghiệm mà chỉ làm nháp bằng cách khoanh vào câu hỏi trong đề thi.

Khi có hiệu lệnh hết giờ làm bài, cán bộ coi thi yêu cầu tất cả thí sinh phải ngừng làm bài ngay và tiến hành thu bài thi. Đến lúc thu bài thi, cán bộ coi thi 1 nhận thấy phiếu phiếu trả lời trắc nghiệm của thí sinh T chưa tô câu trả lời nào mà chỉ ghi thông tin cá nhân ở phần trên và tô số báo danh, mã đề thi.

Cán bộ coi thi số 1 có thắc mắc sao thí sinh không tô câu nào, lúc này thí sinh mới đặt vấn đề xin thêm thời gian để tô một số câu đã làm ra nháp trên đề thi nhưng cán bộ coi thi không đồng ý do đã hết thời gian làm bài; nếu đồng ý cho thêm thời gian sẽ vi phạm quy chế thi. Như vậy, cán bộ coi thi đã thực hiện đúng quy chế về thu bài thi theo quy định.

Thí sinh T trình bày với cán bộ coi thi rằng đã làm bài vào đề thi nhưng chưa tô vào phiếu rồi em mệt quá ngủ tại phòng thi lúc nào không hay cho đến khi càn bộ coi thi gọi tên để thu bài em mới tỉnh lại.

Qua tường trình của hai cán bộ coi thi thì trong quá trình coi thi, cả hai đã thực hiện đúng quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 22 Quy chế thi: “... trong giờ làm bài, một cán bộ coi thi bao quát từ đầu phòng đến cuối phòng, cán bộ coi thi còn lại bao quát từ cuối phòng đến đầu phòng cho đến hết giờ thi; cán bộ coi thi không được đứng gần thí sinh, giúp đỡ thí sinh làm bài thi dưới bất kỳ hình thức nào; chỉ được trả lời công khai tại phòng thi các câu hỏi của thí sinh trong phạm vi quy định”.

Hai cán bộ coi thi đã bao quát và quan sát thấy tất cả thí sinh đều tập trung làm bài, trong đó có thí sinh T cũng tập trung làm bài. Khi thời gian coi thi trôi dần về cuối, có vài em úp mặt xuống bàn, hai cán bộ coi thi cứ ngỡ là các em đã làm bài thi xong, chờ hết giờ nộp bài thi hoặc đang suy nghĩ để làm bài. 

Cán bộ coi thi thực hiện đúng quy định về việc nhắc thí sinh trong phòng thi khi thời gian làm bài còn 15 phút, yêu cầu tất cả thí sinh cần kiểm tra lại bài thi, thí sinh nào tô ngoài giấy nháp thì tô ngay vào Phiếu trả lời trắc nghiệm... Đến khi thời gian làm bài còn 5 phút, cán bộ coi thi tiếp tục nhắc lần hai, để thí sinh kiểm tra lại bài làm và thông tin cá nhân. 

Từ sự việc nêu trên, căn cứ vào quy định của Bộ GD&ĐT và tường trình của Trưởng điểm thi cùng hai cán bộ coi thi, Hội đồng thi Sở GD&ĐT Cà Mau kết luận rằng: Tuy đã thực hiện đúng quy chế nhưng trong quá trình coi thi, hai cán bộ coi thi chưa bao quát tốt phòng thi nên chậm phát hiện việc thí sinh ngủ quên trong phòng thi (vì nghĩ là thí sinh đã làm xong bài thi hoặc gục đầu xuống bàn để suy nghĩ làm bài). 

Để xảy ra sự việc này, Trưởng điểm thi có một phần trách nhiệm. Do vậy, Chủ tịch Hội đồng thi đề nghị Trưởng điểm thi, hai cán bộ coi thi và các thành viên nghiêm túc rút kinh nghiệm, xem đây là bài học sâu sắc trong công tác coi thi, tránh để lặp lại sự việc tương tự trong những lần sau.