Thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử TP Hà Nội

D. Tùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 4/2, UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 699/QĐ-UBND về Thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử TP Hà Nội.

Theo đó, thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử TP Hà Nội gồm: Trưởng ban: Chủ tịch UBND TP; Phó Trưởng ban: Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý; Ủy viên Thường trực kiêm Tổ trưởng Tổ giúp việc Ban chỉ đạo: Phó Chánh Văn phòng UBND TP Lê Tự Lực; lãnh đạo một số sở, ngành làm ủy viên.
Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)
Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất UBND TP, Chủ tịch UBND TP chỉ đạo các sở, ban, ngành TP, UBND các quận, huyện, thị xã về chủ trương, chiến lược, cơ chế, chính sách tạo môi trường pháp lý, giải pháp nhằm thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng, phát triển chính quyền điện tử, cải cách hành chính theo đúng chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ; Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của UBND TP, Chủ tịch UBND TP.
Văn phòng UBND TP là cơ quan thường trực giúp Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ xây dựng Chính quyền điện tử; thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư; chủ trì, phối hợp đơn vị liên quan dự thảo, trình Trưởng ban Chỉ đạo ban hành Quy chế và kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo; bảo đảm các điều kiện cần thiết cho hoạt động của Ban Chỉ đạo; trình Chủ tịch UBND TP phê duyệt danh sách thành viên Tổ công tác giúp việc.
Các thành viên của Ban Chỉ đạo và Tổ công tác làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và được hưởng các chế độ theo quy định hiện hành; Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo và Tổ công tác được bố trí từ nguồn ngân sách TP giao cho Văn phòng UBND TP và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.
Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1768/QĐ-UBND ngày 25/4/2015 và Quyết định số 1943/QĐ-UBND ngày 31/04/2016 của UBND TP.
Căn cứ Quyết định này, các sở, ban, ngành TP và UBND các quận, huyện, thị xã thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử tại đơn vị do người đứng đầu làm Trưởng ban.
Các thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ công tác, Giám đốc sở, ban, ngành TP; Thủ trưởng cơ quan liên quan; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.