Hà Nội:

Thành lập Tổ công tác thẩm định kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Việt An
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Ngày 14/2, UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định về việc thành lập Tổ công tác thẩm định kết quả tự chấm điểm kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của các cơ quan, đơn vị và dự kiến chấm điểm kết quả THTK, CLP trong chi thường xuyên năm 2022 của TP Hà Nội.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo Quyết định, Tổ công tác thẩm định kết quả tự chấm điểm kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của các cơ quan, đơn vị và dự kiến chấm điểm kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi thường xuyên năm 2022 của TP Hà Nội, gồm: ông Nguyễn Xuân Lưu – Giám đốc Sở Tài chính là Tổ trưởng; ông Mai Công Quyền – Phó Giám đốc Sở Tài chính là Tổ phó; bà Nguyễn Thị Liễu – Phó Giám đóc Sở Nội vụ; ông Kiều Xuân Huy – Phó Chánh Thanh tra Thành phố; ông Đặng Văn Hiền – Phó Giám đốc KBNN Hà Nội.

Tổ công tác có nhiệm vụ giúp UBND TP tổ chức thẩm định tự chấm điểm kết quả THTK, CLP của các cơ quan, đơn vị; Tổng hợp, tham mưu tự chấm điểm kết quả THTK, CLP trong chi thường xuyên năm 2022 của TP Hà Nội, làm căn cứ báo cáo UBND TP xem xét, quyết định. Tổng hợp, tự chấm điểm kết quả THTK, CLP trong chi thường xuyên năm 2022 của TP Hà Nội.

Nhiệm vụ cụ thể các thành viên của Tổ công tác do Tổ trưởng Tổ công tác phân công và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Giao Tổ trưởng Tổ công tác Quyết định thành lập Tổ giúp việc theo quy định của pháp luật. Giao Sở Tài chính căn cứ kết quả thẩm định, dự kiến chấm điểm của Tổ công tác, tổng hợp, tham mưu báo cáo kết quả đánh giá THTK, CLP trong chi thường xuyên cùng với dự thảo báo cáo kết quả đánh giá THTK, CLP trong chi thường xuyên cùng với dự thảo văn bản của UBND TP về THTK, CLP năm 2022 của TP Hà Nội để báo cáo Bộ Tài chính theo quy định.

Tổ công tác được phép sử dụng con dấu của Sở Tài chính trong thực hiện nhiệm vụ và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 248/QĐ-UBND ngày 18/1/2022 của UBND TP Hà Nội.

Theo Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023 của TP Hà Nội, thành phố thực hiện tiết kiệm 10% chi thường xuyên để tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ; thực hiện tiết kiệm thêm bình quân 10% chi thường xuyên ngân sách nhà nước so với dự toán năm 2022 của các cơ quan quản lý hành chính nhà nước ngay từ khâu xây dựng dự toán để dành nguồn tăng chi đầu tư phát triển và các nhiệm vụ cấp bách khác thuộc trách nhiệm chi của các cấp ngân sách theo phân cấp; sử dụng 70% nguồn tăng thu thực hiện của ngân sách địa phương so với dự toán năm 2022 để tạo nguồn cải cách tiền lương theo quy định.

Đồng thời, thành phố cắt giảm các khoản chi chưa thực sự cần thiết, triệt để tiết kiệm các khoản chi thường xuyên, đặc biệt là chi mua sắm công, đi công tác trong và ngoài nước, sử dụng xe ô tô công, tổ chức hội nghị, hội thảo, nghiên cứu, khảo sát, tiết kiệm điện, xăng dầu... để dành nguồn tăng chi đầu tư phát triển và chi các nhiệm vụ cấp bách khác. Kiểm soát chặt chẽ công tác phân bổ, quản lý, sử dụng các khoản chi ngân sách nhà nước.

Các đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo một phần chi thường xuyên xây dựng dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2023 giảm tối thiểu 3% chi hỗ trợ trực tiếp từ ngân sách nhà nước so với dự toán năm 2022, giảm biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước tương ứng mức giảm chi thường xuyên từ ngân sách nhà nước.