Cải cách hành chính của TP Hà Nội:

Thay đổi nhận thức của cán bộ về số hóa dữ liệu và chuyển đổi số

Việt An
Chia sẻ

Kinhtedothi - Mặc dù nhiều khó khăn, phức tạp do dịch Covid-19 bùng phát, nhưng công tác cải cách hành chính trong 6 tháng năm 2022 của TP Hà Nội vẫn tiếp tục được xác định là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm, nhằm thực hiện “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”.

Không khí làm việc khẩn trương tại Bộ phận một cửa phường Hàng Bài (quận Hoàn Kiếm). Ảnh: Công Thọ.
Không khí làm việc khẩn trương tại Bộ phận một cửa phường Hàng Bài (quận Hoàn Kiếm). Ảnh: Công Thọ.

Dẫn đầu cả nước về quản trị điện tử

Một trong những khâu đột phá được TP Hà Nội xác định là cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính để khơi thông nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội. Theo Phó Chánh Văn phòng UBND TP Cù Ngọc Trang, trong những năm qua, TP Hà Nội đã tập trung cải cách thủ tục hành chính nhằm nâng cao chỉ số cải cách hành chính (PAR-Index) và chỉ số Hài lòng của người dân, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước (SIPAS).

Kết quả triển khai công tác cải cách hành chính của TP Hà Nội được các cơ quan, tổ chức đánh giá qua chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) tiếp tục được duy trì, cải thiện. Đáng chú ý, chỉ số PAPI năm 2021 của TP xếp thứ 9/63 tỉnh TP, tăng 39 bậc so với năm 2020, trong đó cả 8/8 chỉ số thành phần tăng về thứ hạng. Đặc biệt chỉ số thành phần “Quản trị điện tử” tăng 21 bậc, dẫn đầu cả nước về thứ hạng. Có thể thấy, chỉ số PAPI năm 2021 của TP Hà Nội vừa tăng về điểm số, vừa tăng về thứ hạng.

Chỉ số PAR-Index năm 2021 của TP thuộc nhóm 10 tỉnh, TP dẫn đầu của cả nước. Chỉ số SIPAS năm 2021 của TP đạt 87,11% và tăng 3 bậc so với năm 2020, đạt chỉ tiêu đề ra.

TP đã chủ động ban hành quy chế phối hợp thực hiện liên thông các thủ tục hành chính khi thực hiện thủ tục hành chính lĩnh vực KH-ĐT, TN&MT, Tư pháp, Thuế trên địa bàn TP Hà Nội.

Về công tác rà soát, đơn giản hóa và công bố, công khai thủ tục hành chính của TP, 6 tháng đầu năm 2022, UBND TP đã phê duyệt phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng Hà Nội là 4 thủ tục; 22 thủ tục của Sở KH-ĐT. UBND TP đã ban hành 17 Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực GD&ĐT, LĐ-TB&XH, NN&PTNT, Tư pháp, Nội vụ, Công thương, KH&CN, TN&MT…trong đó công bố 3 thủ tục hành chính, danh mục 500 thủ tục hành chính, thay thế 33 thủ tục hành chính, bãi bỏ 476 thủ tục hành chính...

Tính đến ngày 15/6/2022, tổng số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị thuộc TP là 1.895 thủ tục, trong đó khối Sở và cơ quan tương đương Sở là 1.522 thủ tục; cấp huyện là 263 thủ tục và cấp xã là 110 thủ tục.

Ngoài ra, TP đã ban hành kế hoạch và tổ chức triển khai rà soát, thống kê, xây dựng quy trình giải quyết công việc nội bộ của các cơ quan hành chính thuộc TP Hà Nội. Đây là cơ sở quan trọng để cơ quan, đơn vị phối hợp liên thông, giải quyết công việc, giải quyết thủ tục hành chính thông suốt, hiệu quả, rút ngắn thời gian, giảm thời gian đi lại của người dân, tổ chức; chuẩn hóa quy trình giải quyết công việc, thủ tục hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số.

Nhiều mô hình hay, cách làm mới

Trong thời gian qua, đã có nhiều đơn vị trên địa bàn TP Hà Nội có sáng kiến về CCHC. Điển hình là UBND quận Cầu Giấy có sáng kiến ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý các Kỳ họp của HĐND quận nhiệm kỳ 2021 – 2026; hay sáng kiến thí điểm thực hiện cơ chế “Một cửa liên thông” trong giải quyết thủ tục hành chính cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh và giấy chứng nhận đăng ký thuế cho hộ, cá nhân kinh doanh trên địa bàn quận Cầu Giấy.

Các sáng kiến cải cách hành chính của địa phương thuộc Hà Nội chủ yếu có mục đích giảm thủ tục, giảm thời gian chờ đợi giải quyết thủ tục cho người dân. 
Các sáng kiến cải cách hành chính của địa phương thuộc Hà Nội chủ yếu có mục đích giảm thủ tục, giảm thời gian chờ đợi giải quyết thủ tục cho người dân. 

Ngoài ra, mô hình giải quyết thủ tục hành chính “không chờ” trong lĩnh vực Tư pháp đang được nhân rộng trên địa bàn quận Hoàn Kiếm cũng đang mang lại hiệu quả cao khi tiết kiệm hiệu quả thời gian chờ đợi giải quyết thủ tục của người dân. UBND quận Hà Đông có sáng kiến về nhận diện khuôn mặt trong xếp hàng lấy số thứ tự giải quyết thủ tục hành chính…Đây là những mô hình được người dân ủng hộ và đánh giá cao, thể hiện đúng tinh thần lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm để phục vụ trong công tác cải cách hành chính của TP Hà Nội.

Đáng chú ý, TP tăng cường chỉ đạo nâng cao thái độ ứng xử, đạo đức công vụ của công chức, đặc biệt là công chức làm việc tại Bộ phận một cửa, đề cao tính chuyên nghiệp, sự phục vụ của công chức đối với người dân, tổ chức.

Nhìn chung, việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ hành chính của công dân, tổ chức, việc tiếp công dân được duy trì thường xuyên, đảm bảo đúng quy định. Không có phản ánh kiến nghị của người dân, tổ chức về thái độ ứng xử không phù hợp của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc TP.

Dư địa để cải cách hành chính còn lớn

Tuy nhiên, về công tác Cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2022 của UBND TP Hà Nội cũng chỉ rõ, công tác phối hợp trong giải quyết công việc, thủ tục hành chính liên thông cùng cấp, theo ngành dọc còn chưa thực sự hiệu quả, ảnh hưởng tới thời gian trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính, nhất là liên quan đến đất đai, lao động, thương binh xã hội.

Đội ngũ cán bộ, công chưc tại các Sở, ban, ngành TP; UBND các quận, huyện, thị xã và UBND các xã, phường, thị trấn hầu hết đều kiêm nhiệm và luôn biến động nên có ảnh hưởng tới tiến độ, chất lượng công việc. Dư địa trong công tác cải cách hành chính của Thành phố còn rất lớn và còn nhiều việc cần phải làm.

Trong năm 2022, TP Hà Nội tiếp tục xác định cần tăng cường thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị thuộc TP. Cùng với đó là đề ra các giải pháp tháo gỡ khó khăn và tạo điều kiện cho doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh TP Hà Nội; triển khai kế hoạch khảo sát, đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan, đơn vị thuộc TP năm 2022.

Tổ công tác cải thiện, nâng cao chỉ số Cải cách hành chính của TP sẽ lựa chọn một số chuyên đề, đề án trọng điểm về cải cách hành chính để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện. Cùng với đó, tăng cường nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động về số hóa dữ liệu và chuyển đổi số, các giải pháp nâng cao chỉ số PAR-Index, PAPI, SIPAS.

Hiện, TP đang tập trung hoàn thiện mô hình mẫu Bộ phận một cửa theo hướng điện tử gắn với Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 6/1/2022 của Thủ tướng Chính phủ; tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện xây dựng Đề án mô hình trên tinh thần đổi mới cải cách, có sự liên thông giữa các cơ quan nhà nước trong thực hiện thủ tục hành chính, hoàn thành trong tháng 10/2022.

 

"Xác định thực hiện Đề án 06 của Chính phủ là bước đột phá chiến lược về hạ tầng, góp phần chuyển đổi số quốc gia, TP Hà Nội sẽ phát huy và làm tốt hơn nữa vai trò là Thủ đô, có trách nhiệm đi đầu trong các địa phương triển khai tốt, hiệu quả Đề án này". 

- Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách, điều hành UBND TP Lê Hồng Sơn

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần