Thí điểm dịch vụ công cấp độ 3 đối với thủ tục đổi GPLX

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - UBND TP Hà Nội vừa chấp thuận đề nghị của Sở Giao thông Vận tải về triển khai dịch vụ công cấp độ 3 đối với thủ tục hành chính đổi giấy phép lái xe.

Theo đó, Sở Giao thông Vận tải có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông rà soát các điều kiện về cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, nhân lực thực hiện và rà soát, bổ sung quy trình cung cấp dịch vụ công cấp độ 3 đối với thủ tục đổi giấy phép lái xe để triển khai thí điểm từ ngày 1/4/2015.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Sau thời gian thực hiện thí điểm, Sở Giao thông Vận tải tổng hợp, đánh giá, báo cáo kết quả về UBND TP để xem xét, quyết định việc triển khai chính thức.

UBND TP cũng giao các Sở: Thông tin và Truyền thông, Tài chính có trách nhiệm phối hợp, hỗ trợ Sở Giao thông Vận tải triển khai thực hiện, bảo đảm cung cấp dịch vụ công tốt nhất phục vụ nhân dân trong việc đổi giấy phép lái xe, nâng cấp cho phù hợp với yêu cầu tiến độ xây dựng chính quyền điện tử.
Trước đó, Sở Giao thông Vận tải đã có đề nghị UBND TP chấp thuận về chủ trương, cho phép triển khai việc cung cấp dịch vụ công cấp độ 3 đối với thủ tục hành chính đổi giấy phép lái xe theo chỉ đạo của Tổng cục Đường bộ Việt Nam.
Cùng với đó, chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp chặt chẽ với Sở Giao thông Vận tải trong quá trình triển khai việc cung cấp dịch vụ công cấp độ 3 đối với thủ tục hành chính đổi giấy phép lái xe như hỗ trợ về các giải pháp kỹ thuật, công nghệ; hướng dẫn, đào tạo, tập huấn cho cán bộ trực tiếp thực hiện; đảm bảo an ninh, an toàn thông tin và nâng cấp cho phù hợp với yêu cầu tiến độ xây dựng chính quyền điện tử, đảm bảo chính sách phục vụ nhân dân tốt nhất.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.