Thí điểm thi tuyển một số chức danh tại đơn vị sự nghiệp công lập

Việt An
Chia sẻ

Kinhtedothi – Hà Nội sẽ thí điểm thi tuyển chức danh trưởng phòng, chi cục trưởng, thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công lập thuộc sở, ban, ngành; UBND quận, huyện, thị xã và đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND TP Hà Nội.

UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 219/QĐ-UBND (ngày 14/1) về việc phê duyệt Đề án thí điểm thi tuyển chức danh trưởng phòng, chi cục trưởng, thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công lập thuộc sở, ban, ngành; UBND quận, huyện, thị xã và đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND TP Hà Nội.

Hà Nội sẽ thí điểm thi tuyển một số chức danh tại đơn vị sự nghiệp công lập. Ảnh minh họa.
Hà Nội sẽ thí điểm thi tuyển một số chức danh tại đơn vị sự nghiệp công lập. Ảnh minh họa.

Theo đề án, các chức danh thi tuyển gồm 4 nhóm. Đó là, các chức danh do Chủ tịch UBND TP bổ nhiệm thuộc diện Ban Cán sự đảng UBND TP quản lý (chức danh theo quy định pháp luật chuyên ngành do Chủ tịch UBND TP bổ nhiệm): Văn phòng UBND TP (trưởng, phó trưởng ban tiếp công dân), Sở Tư pháp (trưởng phòng công chứng, giám đốc trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản), Sở Giáo dục và Đào tạo (hiệu trưởng, phó hiệu trưởng trường bồi dưỡng cán bộ giáo dục), Sở Lao động - Thương binh và xã hội (hiệu trưởng trường trung cấp).

Các chức danh do thủ trưởng sở, ban, ngành bổ nhiệm: Trưởng phòng thuộc sở, chi cục trưởng, thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công lập thuộc sở (trừ các chức danh diện Ban Cán sự đảng UBND TP quản lý).

Các chức danh do chủ tịch UBND cấp huyện bổ nhiệm: Trưởng phòng thuộc sở, chi cục trưởng, thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc, chủ tịch UBND phường thí điểm chính quyền đô thị.

Các chức danh do thủ trưởng đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND TP bổ nhiệm: Trưởng phòng thuộc đơn vị.  

Thời gian thực hiện từ tháng 1/2022 đến hết năm 2022 và tổng kết, rút kinh nghiệm.

Về phạm vi thực hiện, đề án quy định rõ: Triển khai mỗi cơ quan thực hiện thi tuyển tối thiểu 2 người (nếu có chức danh khuyết thiếu trong năm 2022). UBND TP phê duyệt danh sách các chức danh thi tuyển năm 2022 tại các cơ quan, đơn vị theo quy định.

Đề án cũng nêu rõ đối tượng dự tuyển. Theo đó, đối tượng đăng ký tham gia dự tuyển là: Cán bộ, công chức, viên chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, nằm trong quy hoạch của chức danh tuyển chọn và đang công tác tại cơ quan, đơn vị có nhu cầu bổ nhiệm chức danh tuyển chọn; cán bộ, công chức, viên chức không công tác tại các cơ quan, đơn vị có nhu cầu bổ nhiệm, nếu có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm theo yêu cầu chức danh bổ nhiệm và nằm trong quy hoạch của chức danh tương đương với chức danh tuyển chọn, đang công tác trong cùng khối sở, ban, ngành; UBND quận, huyện, thị xã; đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND TP được quyền đăng ký tham gia dự tuyển…

Đối tượng được đề cử tham gia dự tuyển là: Cán bộ, công chức, viên chức không nằm trong quy hoạch của chức danh tuyển chọn hoặc chức danh tương đương với chức danh tuyển chọn (bao gồm cả trường hợp không công tác tại cơ quan, đơn vị có nhu cầu bổ nhiệm chức danh tuyển chọn) được tập thể lãnh đạo của cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm chức danh tuyển chọn đề cử và được cấp ủy của cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm chức danh đó đồng ý bằng văn bản…

Việc tổ chức thi tuyển sẽ được thực hiện theo hình thức thi viết và thi trình bày đề án (người dự tuyển có kết quả bài thi viết đạt 50 điểm trở lên được tham gia phần thi trình bày đề án).

Trên cơ sở kết quả điểm thi trình bày đề án của người dự tuyển được Hội đồng thi tuyển công bố, người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm chức danh tuyển chọn lấy người có số điểm thi trình bày đề án cao nhất trong người đạt 50 điểm trở lên.

Trường hợp có nhiều người cùng có kết quả điểm thi trình bày đề án cao nhất bằng nhau thì đều được đưa ra báo cáo xin ý kiến, đồng thời báo cáo rõ các thông tin bổ sung của người dự tuyển: Kết quả điểm thi viết, phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống; trình độ chuyên môn; chuyên ngành đào tạo; quá trình công tác; kinh nghiệm công tác... để cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần