Tiếp nhận hơn 81.600 hồ sơ điện tử trong lĩnh vực nông nghiệp

Thiên Tú
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Triển khai dịch vụ công trực tuyến, tạo thuận lợi cho DN và cá nhân là một trong những ưu tiên hàng đầu của Bộ NN&PTNT nhằm đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp.

Theo thông tin từ Bộ NN&PTNT, trong năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2017, công tác chỉ đạo điều hành cải cách hành chính của Bộ được quan tâm chỉ đạo quyết liệt và tiếp tục được thực hiện có hệ thống, đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực. Trong đó tập trung chỉ đạo rà soát, kiến nghị sửa đổi các văn bản quy định về kiểm tra chuyên ngành, phí, lệ phí, điều kiện kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho các DN sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, thúc đẩy tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

Về xây dựng, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, đến nay, bước đầu Bộ NN&PTNT đã triển khai xây dựng, cung cấp 8 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 tại 2 đơn vị là Cục Bảo vệ thực vật và Cục Chăn nuôi. Đồng thời khai trương Cổng dịch vụ công trực tuyến của Bộ, tích hợp với Cổng thông tin một cửa quốc gia và triển khai cơ chế một cửa quốc gia, một cửa ASEAN, tạo thuận lợi thương mại. Tính đến hết tháng 5/2017, kết quả tiếp nhận, xử lý giải quyết hồ sơ cấp phép điện tử của các đơn vị thuộc Bộ NN&PTNT qua Cổng thông tin một cửa quốc gia đạt tổng số hơn 81.600 hồ sơ. Trong đó đã xử lý, giải quyết và cấp phép, Giấy chứng nhận điện tử hơn 72.400 hồ sơ, số còn lại đang tiếp tục xử lý.

Bà Nguyễn Thị Kim Anh - Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ NN&PTNT) cho biết, đến nay Bộ đã công bố chuẩn hóa 430 thủ tục hành chính (TTHC) gồm 274 TTHC cấp T.Ư, 125 TTHC cấp tỉnh, 25 TTHC cấp huyện và 6 TTHC cấp xã. Theo bà Kim Anh, để thực hiện tốt hơn các dịch vụ công, cần đẩy mạnh xã hội hóa một số loại hình dịch vụ sự nghiệp công, tập trung vào các loại hình có thể xã hội hóa cao như y tế, một số ngành nghề đào tạo, xây dựng mô hình khuyến nông, phân tích, kiểm định, kiểm nghiệm… Đặc biệt, chuyển một phần nội dung thu phí, lệ phí sang cơ chế giá dịch vụ.