TP phê duyệt phương án tái cấu trúc quy trình giải quyết TTHC thuộc Sở KH&CN

Việt An
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – UBND TP Hà Nội vừa phê duyệt phương án tái cấu trúc quy trình giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ TP Hà Nội.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Ngày 29/12, UBND TP Hà Nội ban hành quy định 5290/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án tái cấu trúc quy trình giải quyết các thủ tục hành chính: lĩnh vực Năng lượng nguyên tử, An toàn bức xạ và hạt nhân; lĩnh vực Tiêu chuẩn, Đo lường, Chất lượng; lĩnh vực Hoạt động khoa học và công nghệ được lựa chọn xây dựng dịch vụ công trực tuyến tích hợp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, kết nối, chia sẻ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ TP Hà Nội.

UBND TP Hà Nội giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định này xây dựng quy trình điện tử để phục vụ việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Thành phố, tích hợp với Cổng dịch vụ công Quốc gia theo quy định.

Chánh Văn phòng UBND TP, Giám đốc các sở; Thủ trưởng các ban, ngành; Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.