Trung Quốc đại lục và Đài Loan lập ủy ban kinh tế

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Theo Tân hoa xã, ngày 6/1, Trung Quốc đại lục và Đài Loan đã thành lập một ủy ban chung về hợp tác kinh tế trong khuôn khổ Hiệp định khung hợp tác kinh tế giữa hai bờ eo biển (ECFA).

KTĐT - Theo Tân hoa xã, ngày 6/1, Trung Quốc đại lục và Đài Loan đã thành lập một ủy ban chung về hợp tác kinh tế trong khuôn khổ Hiệp định khung hợp tác kinh tế giữa hai bờ eo biển (ECFA).

Năm 2010, hai bên đã nhất trí lập một ủy ban giải quyết các vấn đề liên quan đến ECFA.

Trưởng đại diện của Trung Quốc đại lục trong ủy ban hợp tác kinh tế là ông Khương Tăng Vĩ, cố vấn đặc biệt của Hiệp hội quan hệ hai bờ Eo biển Đài Loan (ARATS) đồng thời là Thứ trưởng Bộ Thương mại Trung Quốc.

Các thành viên khác gồm một số đại diện của ARATS, chuyên gia Bộ Thương mại, Văn phòng Quốc vụ viện phụ trách các vấn đề về Đài Loan, Ủy ban quốc gia về cải cách và phát triển, Bộ Tài chính...

Trưởng đại diện của phía Đài Loan là ông Lương Quốc Tân, một quan chức phụ trách về kinh tế. Hai bên cũng nhất trí sẽ cử thêm đại diện vào ủy ban khi cần thiết.

Sau năm vòng đàm phán, ngày 29/6/2010, ARATS và Quỹ Giao lưu hai bờ Eo biển (SEF) của Đài Loan đã ký ECFA tại Trùng Khánh, Tây Nam Trung Quốc, nhằm tạo ra một cơ chế mang tính hệ thống để đẩy mạnh hợp tác kinh tế giữa hai bờ Eo biển Đài Loan.

Theo ECFA, hai bên sẽ giảm dần và tiến tới xóa bỏ các rào cản thương mại và đầu tư, tạo ra môi trường thuận lợi ở cả hai bên; hỗ trợ hoạt động đầu tư giữa hai bờ eo biển nhằm mở rộng lưu lượng vốn hai chiều./.