Ủy quyền giải quyết TTHC thuộc lĩnh vực thông tin truyền thông

Hà Thành
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Văn phòng UBND TP Hà Nội đã ban hành văn bản số 5006/VP-NC truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP về việc ủy quyền giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực thông tin truyền thông.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đồng ý với đề xuất của Sở Thông tin và Truyền thông về việc ủy quyền cho Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện 2 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND Thành phố, gồm: Phát hành thông cáo báo chí; Cho phép đăng tin, bài, phát biểu trên phương tiện thông tin đại chúng của địa phương;

Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Nội vụ trình UBND TP Hà Nội văn bản ủy quyền và Quyết định công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông.