Hà Nội:

Xây dựng hệ thống cung cấp dịch vụ hỗ trợ, phòng ngừa bạo lực gia đình

Việt An
Chia sẻ

Kinhtedothi –  UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 179/KH-UBND về thực hiện Quyết số 45/QĐ-TTg ngày 13/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phòng, chống bạo lực gia đình trong tình hình mới đến năm 2025 trên địa bàn TP Hà Nội.  

Ảnh minh hoạ. Ảnh: TTXVN
Ảnh minh hoạ. Ảnh: TTXVN

Kế hoạch nhằm cụ thể hoá chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng gia đình bình đẳng, no ấm, tiến bộ, hạnh phúc để gia đình thực sự là tế bào của xã hội, triển khai thực hiện tốt Luật phòng, chống bạo lực gia đình.

Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội; đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, tổ chức đoàn thể, các cá nhân, gia đình và cộng đồng dân cư về công tác phòng, chống bạo lực gia đình trong tình hình mới. Qua đó tạo chuyển biến về nhận thức, hành động trong phòng, chống bạo lực, từng bước giảm dần số vụ bạo lực gia đình, kịp thời hỗ trợ người bị bạo lực gia đình.

Cụ thể, TP đặt mục tiêu đạt trên 40% số hộ gia đình tham gia các buổi nói chuyện về phòng, chống bạo lực gia đình do UBND cấp xã tổ chức tại các thôn, tổ dân phố; đạt trên 70% người có nguy cơ bị bạo lực gia đình được trang bị kiến thức, kỹ năng về ứng phó khi bị bạo lực gia đình.

Trên 95% những người bị bạo lực gia đình khi phát hiện được bảo vệ, trợ giúp pháp lý và chăm sóc sức khoẻ; trên 80% những người có hành vi bạo lực gia đình khi phát hiện được tư vấn, cung cấp kiến thức, kỹ năng kiểm soát hành vi bạo lực; trên 95% xã, phường, thị trấn duy trì Mô hình phòng, chống bạo lực gia đình…

Về nhiệm vụ, giải pháp TP Hà Nội chú trọng truyền thông phòng, chống bạo lực gia đình bằng nhiều hình thức đa dạng; rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung để hoàn thiện pháp luật, chính sách về phòng, chống bạo lực gia đình; tăng cường công tác chỉ đạo, lãnh đạo và phối hợp liên ngành trong việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu của Kế hoạch.

Xây dựng và vận hành hệ thống cung cấp dịch vụ hỗ trợ, phòng ngừa bạo lực gia đình; nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ trực tiếp tham gia công tác phòng, chống bạo lực gia đình các cấp, các ngành.

Nghiên cứu khoa học, xây dựng cơ sở dữ liệu về phòng, chống bạo lực gia đình; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra việc thực hiện pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình.

UBND TP Hà Nội giao Sở Văn hoá và Thể thao chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức triển khai kế hoạch.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần