Thành phố Hà Nội:

Xây dựng quy chuẩn chung Bộ phận tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC

Thuỷ Tiên
Chia sẻ

Kinhtedothi – Ngày 10/11, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh ký quyết định phê duyệt Đề án Mô hình Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính hiện đại các cấp trên địa bàn TP Hà Nội.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo đó, thời gian qua, TP Hà Nội đã triển khai tích cực và có nhiều kết quả đáng ghi nhận trong công tác cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính. Năm 2021, điểm Chỉ số cải cách hành chính của TP đạt 88,54 điểm, mặc dù bị giảm 2 bậc nhưng điểm tổng thể tăng 2,47 điểm so với năm 2020.

TP Hà Nội nằm trong tốp 10 tỉnh, thành phố có điểm chỉ số cao và cao hơn so với giá trị trung bình của cả nước là 2,17%. Chỉ số SIPAS năm 2021 của TP Hà Nội đạt 87,111%, tăng 1,96% tỷ lệ hài lòng chung và tăng 3 bậc so với năm 2020, xếp thứ 30/63 tỉnh, thành phố.

Tuy nhiên, thủ tục hành chính trên nhiều lĩnh vực như đất đai, quản lý tài chính, đầu tư công, nội vụ, lao động, việc làm, y tế, giáo dục, hộ tịch, hộ khẩu, kiểm tra chuyên ngành, xuất nhập khẩu… còn nhiều rào cản.

Cơ sở vật chất, trang thiết bị, hạ tầng bộ phận "Một cửa" các cấp trên địa bàn TP cơ bản dừng ở mức đáp ứng yêu cầu tối thiểu, chưa đạt đến mức độ tiêu chuẩn hiện đại như diện tích và không gian giao tiếp một số nơi hạn chế; trang thiết bị nhiều nơi thiếu, hỏng.

Vì vậy, để khắc phục và xây dựng một quy chuẩn chung, đồng bộ cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính các cấp trên địa bàn TP hiện đại với bản sắc, thương hiệu, các yêu cầu thiết kế nội, ngoại thất, biển hiệu, trang phục, biển tên, tài liệt truyền thông, giao diện… gắn với ứng dụng công nghệ thông tin là yêu cầu cấp thiết. Đồng thời, được TP xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số, cải cách hành chính, đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong các năm tiếp theo.

Đề án triển khai sẽ góp phần tạo lập thương hiệu Bộ phận một cửa hiện đại đồng bộ trên toàn TP, hình thành một môi trường làm việc thống nhất, thuận lợi, văn minh, hiện đại.

TP Hà Nội thống nhất thực hiện chung sử dụng Bộ nhận diện thương hiệu theo quy chuẩn chung về màu sắc, kích cỡ, tên gọi trên các ứng dụng điện tử, ứng dụng văn phòng, trang phục và các thiết kế khác tại Bộ phận Một cửa và Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính TP. 
TP Hà Nội thống nhất thực hiện chung sử dụng Bộ nhận diện thương hiệu theo quy chuẩn chung về màu sắc, kích cỡ, tên gọi trên các ứng dụng điện tử, ứng dụng văn phòng, trang phục và các thiết kế khác tại Bộ phận Một cửa và Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính TP. 

Bên cạnh đó, làm thay đổi thái độ, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong thực thi công vụ, nhiệm vụ hướng tới nền hành chính phục vụ; việc giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính cho công dân, tổ chức được thực hiện theo hướng chuyên môn hóa, chuyên nghiệp hóa và hướng tới mục tiêu hài lòng ở chất lượng phục vụ dịch vụ cho người dân, doanh nghiệp.

Đề án giúp các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn TP xác định yêu cầu, từ đó có sự quan tâm, đầu tư đồng bộ, nâng cao chất lượng tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính tại đơn vị. Thay đổi về thói quen, cách nhìn của cá nhân, tổ chức trong mối liên hệ với cơ quan hành chính nhà nước khi có nhu cầu giải quyết các thủ tục hành chính.

Ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính, từng bước nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, áp dụng Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính, tích hợp, chia sẻ dữ liệu giữa các ngành trong giải quyết thủ tục hành chính. Công khai, minh bạch tiến độ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính, đồng thời nâng cao tính chuyên nghiệp của đội ngũ cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận một cửa và trả kết quả thông qua các dịch vụ công nhất là dịch vụ công trực tuyến.

Văn phòng UBND TP Hà Nội được giao là cơ quan chủ trì thực hiện Đề án, phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Sở Tài chính và các đơn vị có liên quan.