Có chỉ tiêu cụ thể trong chống lãng phí

Nguyễn Vũ
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi- Như nhiều nhà nghiên cứu đã chỉ ra, thực hiện tiết kiệm (THTK), chống lãng phí (CLP) là những phẩm chất cơ bản trong hệ thống quan điểm đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Và tư tưởng đó vẫn là những giá trị mang tính thời sự, đang được các cấp, các ngành học tập, làm theo.

Tư tưởng của Bác vẫn mang tính thời sự

Theo Bác, tiết kiệm là sử dụng hợp lý, có hiệu quả tiền của, thời gian, công sức lao động, nhằm tích trữ thêm vốn cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, nâng cao mức sống Nhân dân; tiết kiệm phải từ cái nhỏ đến cái to, không xa xỉ, hoang phí, bừa bãi, phô trương, hình thức. Người luôn yêu cầu cán bộ phải là lực lượng tiên phong trong cuộc thi đua THTK.

Đồng thời, chỉ rõ, muốn THTK thì toàn Đảng, toàn dân phải ra sức CLP. Thấm nhuần lời dạy của Bác về THTK, CLP, trong những năm qua, cả hệ thống chính trị từ T.Ư đến các địa phương đều coi đây là nhiệm vụ cấp bách. Nhiều quy định cụ thể về vấn đề này đã được thể hiện rõ trong Luật THTK, CLP. Các phong trào, quy định cụ thể trong từng lĩnh vực đã được ban hành; hầu hết các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị đã xây dựng và ban hành Chương trình THTK, CLP của cơ quan, tổ chức mình…

Theo đánh giá về kết quả THTK, CLP trong năm 2022 của Chính phủ cho thấy, nhờ cắt giảm kinh phí hội nghị, công tác phí, tiết kiệm thêm chi thường xuyên chưa cần thiết, cấp bách, ngân sách T.Ư đã tiết kiệm được hàng chục nghìn tỷ đồng, thúc đẩy thêm nguồn lực cho đầu tư phát triển. Việc Chính phủ đã và đang tiếp tục đẩy mạnh xây dựng Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ không giấy tờ cũng mang lại “những giá trị nghìn tỷ từ nút bấm điện tử”. Mỗi năm, chi phí tiết kiệm được khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia cũng là con số hàng nghìn tỷ đồng. Đây là quyết định thiết thực, giải pháp hữu hiệu để CLP.

Tại Hà Nội, trong năm 2022, bên cạnh việc đề ra một số chỉ tiêu THTK, CLP trong từng lĩnh vực, TP còn tổ chức rà soát, sắp xếp lại tài sản công, đặc biệt là các cơ sở nhà, đất, bảo đảm sử dụng đúng mục đích, tiêu chuẩn; kiên quyết thu hồi tài sản sử dụng sai mục đích, sai đối tượng…

Trong đó, tiết kiệm trong quản lý điều hành ngân sách, từ khâu giao dự toán, TP đã thực hiện tốt việc tiết kiệm 10% chi thường xuyên để thực hiện cải cách tiền lương, với số tiền trên 3.000 tỷ đồng. Trong công tác quản lý đầu tư xây dựng, cơ bản, qua thẩm tra, quyết toán vốn đầu từ hoàn thành 72 dự án, cũng tiết kiệm cho ngân sách TP hơn 18 tỷ đồng…

Ngoài ra, TP cũng yêu cầu các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương phải công khai trong thực hiện THTK, CLP; đặc biệt là công khai hành vi lãng phí và kết quả xử lý hành vi lãng phí…

Để trở thành nền nếp, thói quen

Thời điểm hiện nay, khi những khó khăn trong phát triển kinh tế - xã hội vẫn còn hiện hữu, việc tạo thêm nguồn lực cho sự phát triển rất cần thiết. Tuy nhiên, nhìn từ thực tiễn cũng như qua đánh giá của các chuyên gia, việc lãng phí vẫn còn rất lớn và khá phổ biến, nhất là về đất đai, sử dụng tài sản công, thời gian lao động…

Lãng phí nằm ở những dự án quy hoạch một cách tràn lan và không đồng bộ trong xây dựng kết cấu hạ tầng, chậm triển khai. Lãng phí còn bởi kỷ luật lao động lỏng lẻo; tình trạng hội họp, lễ lạt đã giảm nhưng vẫn còn nặng về hình thức…

Nhiều nguyên nhân đã được chỉ ra, từ nhận thức của một số cơ quan, đơn vị đến thiếu các tiêu chí về đánh giá lãng phí; việc xử lý các trường hợp vi phạm chưa đủ sức răn đe, nhiều trường hợp chỉ bị phê bình, nhắc nhở rồi cho qua… Vì vậy, việc tiếp tục vận dụng tư tưởng của Người vào thực tiễn để đưa ra giải pháp phù hợp đối với mỗi tổ chức, đơn vị trong giai đoạn hiện nay là nhiệm vụ có ý nghĩa hết sức quan trọng.

Để THTK, CLP thực chất và đạt hiệu quả tối ưu, rất cần chú trọng nâng cao nhận thức cho toàn xã hội, để việc này trở thành nền nếp, tác phong sinh hoạt, làm việc hằng ngày của mỗi người. Cùng với đó là phải xử lý nghiêm minh các trường hợp cố tình để xảy ra tình trạng lãng phí, không có ý thức THTK.

Tại Hà Nội, từ những kết quả đã đạt được, với năm 2023, TP đặt mục tiêu thực hiện quyết liệt, hiệu quả những nhiệm vụ, giải pháp và đề ra một số chỉ tiêu THTK, CLP trong từng lĩnh vực. Đồng thời, TP cũng yêu cầu các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương phải công khai trong thực hiện THTK, CLP; đặc biệt là công khai hành vi lãng phí và kết quả xử lý hành vi lãng phí. Ngoài ra, việc thực hành tiết kiệm, CLP đối với công tác quản lý, sử dụng đất đai, xây dựng cũng được TP chú trọng