18 đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành TW Đảng khóa XIII

Theo Vietnamplus
Chia sẻ

Sáng 31/1, Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII đã bầu ra 18 đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII.

 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần