Bổ sung quy hoạch khoáng sản Việt Nam

Chia sẻ

KTĐT - Ngày 28/10, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải chấp thuận bổ sung nguồn nguyên liệu cho nhà máy xi măng Trường Thịnh vào Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng và làm xi măng đến năm 2020.

KTĐT - Ngày 28/10, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải chấp thuận bổ sung nguồn nguyên liệu cho nhà máy xi măng Trường Thịnh vào Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng và làm xi măng đến năm 2020.

Cụ thể, chấp thuận bổ sung mỏ đá vôi Mã Thượng và mỏ đất sét Nương Trang thuộc huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình vào Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm xi măng ở Việt Nam đến năm 2020.


 

Kinh tế đô thị cuối tuần