Chương trình hành động của Hiệu trưởng Trường Đại học Thủ đô Hà Nội Nguyễn Vũ Bích Hiền, ứng cử viên đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026

Kinhtedothi.vn
Chia sẻ

Kinhtedothi - Báo Kinh tế & Đô thị trân trọng giới thiệu đến cử tri TP Hà Nội tiểu sử tóm tắt, chương trình hành động của Hiệu trưởng Trường Đại học Thủ đô Hà Nội Nguyễn Vũ Bích Hiền, ứng cử viên đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026, ứng cử tại Đơn vị bầu cử số 23 (huyện Sóc Sơn).

BÀ NGUYỄN VŨ BÍCH HIỀN
Sinh ngày 7/06/1975

PGS,TS Giáo dục học; Cử nhân ngành Tâm lý giáo dục; Cao cấp lý luận chính trị

Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Thủ đô Hà Nội

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi cam kết thực hiện chương trình hành động như sau:

1. Không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị, nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ của người cán bộ và người đại biểu HĐND.

2. Thường xuyên sâu sát cơ sở, liên hệ chặt chẽ với cử tri, với Nhân dân, nắm bắt kịp thời và phản ánh trung thực mọi ý kiến, đóng góp của cử tri để giải quyết những nguyện vọng chính đáng của cử tri nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

3. Trên cương vị là Hiệu trưởng Trường Đại học Thủ đô Hà Nội, tôi sẽ chỉ đạo thực hiện một số vấn đề trọng tâm như sau:

Chuẩn hoá, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, phối hợp chặt chẽ với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Sóc Sơn để nắm bắt nhu cầu địa phương, cung cấp các khoá học và chương trình học tập phù hợp, chất lượng.

Góp phần đảm bảo công bằng, an sinh xã hội và bảo vệ môi trường, đẩy mạnh hoạt động thanh niên, gắn kết tổ chức Đoàn với các tổ chức xã hội địa phương để làm tốt công tác thiện nguyện vì cộng đồng. Sinh viên, giảng viên nhà trường tích cực tham gia nâng cao trình độ dân trí, bảo tồn và phát triển văn hóa, bản sắc của huyện Sóc Sơn nói riêng và Thủ đô Hà Nội nói chung.

Với lợi thế có trụ sở đóng trên địa bàn Sóc Sơn và có đào tạo ngành du lịch, nhà trường tích cực góp phần phát triển du lịch địa phương, giới thiệu các di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh của huyện với các đối tác trong và ngoài nước, góp phần tạo cơ hội việc làm và nâng cao đời sống của người dân.

Kinh tế đô thị cuối tuần