Đẩy mạnh Cuộc vận động“Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

Chia sẻ

KTĐT - Thủ tướng Chính phủ vừa yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các cấp cần chủ động thực hiện các giải pháp hành động nhằm đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam".

Đẩy mạnh Cuộc vận động“Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” - Ảnh 1

Đưa hàng Việt về bán tại huyện Ba Vì.Ảnh: Việt Linh
Theo đó, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các cấp cần căn cứ vào mục tiêu, giải pháp mà Ban chỉ đạo T.Ư Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" đã đề ra, điều kiện kinh tế - xã hội, đặc điểm cụ thể của lĩnh vực, địa bàn, bám sát nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 17/9/2012 để chủ động thực hiện các giải pháp hành động nhằm tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, tồn tại và triển khai kịp thời các hoạt động thiết thực đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam".

Nhằm thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, vận động nhằm thay đổi, nâng cao nhận thức và hành vi của người sản xuất, người tiêu dùng, Chính phủ, các bộ, ngành, chính quyền địa phương đã tổ chức rà soát, bổ sung, sửa đổi, hoàn thiện hàng ngàn văn bản pháp quy, xây dựng và ban hành cơ chế, chính sách tạo môi trường thông thoáng, thuận lợi cho doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế phát triển sản xuất, thiết lập hệ thống phân phối đưa hàng Việt Nam đến với người tiêu dùng trong cả nước...