Đồng chí Lê Đức Anh - Một tượng đài với tài năng quân sự thiên phú

Theo VTV.VN
Chia sẻ Zalo

Đồng chí Lê Đức Anh là một trong những nhà hoạt động quân sự, chính trị xuất sắc, người đã cống hiến cả đời mình cho sự nghiệp cách mạng cao đẹp của toàn dân tộc.