Hà Nội: Làm rõ các phương án bố trí, sắp xếp đối với cán bộ lãnh đạo không đủ tuổi tái cử cấp uỷ

Trần Long
Chia sẻ

Kinhtedothi - Các đồng chí không tham gia cấp uỷ nhiệm kỳ 2020-2025 thì thôi đảm nhiệm các chức danh lãnh đạo cơ quan Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội có cơ cấu tham gia cấp ủy ngay sau Đại hội... Đó là vấn đề được nhấn mạnh trong Kế hoạch vừa được Thành uỷ Hà Nội ban hành.

Ngày 24/4, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 192-KH/TU về việc bố trí, sắp xếp, thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý không đủ tuổi tái cử cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 và HĐND, UBND nhiệm kỳ 2021-2026.
 Một góc Hà Nội (Ảnh:  Internet)
Nội dung kế hoạch trên được xây dựng trên cơ sở Chỉ thị số 35-CT/TƯ ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về “Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”. Kế hoạch trên được áp dụng đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý không đủ điều kiện về tuổi tái cử, theo Chỉ thị số 35-CT/TW; Nghị định số 26/2015/NĐ-CP ngày 09/3/2015 của Chính phủ; Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW ngày 18/10/2019 và Hướng dẫn số 27-HD/BTCTW ngày 20/12/2019 của Ban Tổ chức T.Ư từ cấp Thành phố đến các quận, huyện, thị ủy; Đảng ủy trực thuộc Thành ủy.
Theo kế hoạch trên, các đồng chí không tham gia cấp uỷ nhiệm kỳ 2020-2025 thì thôi đảm nhiệm các chức danh lãnh đạo cơ quan Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội có cơ cấu tham gia cấp ủy ngay sau Đại hội. Riêng đối với các chức danh lãnh đạo HĐND nếu có nhân sự thay thế đại biểu HĐND thì thực hiện việc thay thế; trường hợp nhân sự được chuẩn bị thay thế chưa là đại biểu HĐND thì để đồng chí đương nhiệm tiếp tục công tác đến hết nhiệm kỳ 2016-2021.
Đối với những đồng chí còn dưới 24 tháng mới đến tuổi nghỉ hưu, nếu địa phương, cơ quan, đơn vị có khó khăn trong việc sắp xếp, bố trí công việc phù hợp thì cơ bản giữ nguyên chế độ và làm tốt công tác tư tưởng, động viên nghỉ công tác, chờ đủ tuổi nghỉ hưu. Những đồng chí có nguyện vọng nghỉ hưu trước tuổi thì giải quyết chế độ, chính sách theo quy định của Đảng và Nhà nước.
Đối với những đồng chí thôi tái cử, nhưng còn thời gian công tác từ 24 tháng đến dưới 30 tháng mới đến tuổi nghỉ hưu, có phẩm chất, năng lực, uy tín, sức khỏe tốt và có nguyện vọng công tác thì xem xét, bố trí công tác phù hợp; trừ các đồng chí có nguyện vọng nghỉ hưu sớm.
Cán bộ đủ điều kiện tái cử đại hội đảng bộ các cấp, nhưng không đủ tuổi tái cử HĐND, UBND cùng cấp hoặc còn thời gian công tác từ dưới 36 tháng thì đủ tuổi nghỉ hưu, nhưng vì sắp xếp nhân sự cấp ủy, bản thân có nguyện vọng thì ban thường vụ cấp ủy cấp trên trực tiếp xem xét, cho ý kiến về việc thực hiện chính sách, chế độ đối với cán bộ thôi tái cử.
Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo các cấp ủy tiến hành rà soát, lập danh sách cán bộ lãnh đạo, quản lý không đủ tuổi tái cử cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 và HĐND, UBND nhiệm kỳ 2021-2026 theo mốc thời gian tính đến tuổi nghỉ hưu để xác định trường hợp nào thuộc diện các cơ quan đơn vị phải bố trí, sắp xếp công tác khác; trường hợp nào phải thực hiện giải quyết chế độ nghỉ hưu, nghỉ công tác theo các văn bản hướng dẫn của T.Ư và TP. Ban Tổ chức cấp ủy hoặc Thường trực cấp ủy tổ chức gặp gỡ cán bộ không đủ tuổi tái cử cấp ủy tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng cán bộ để có phương án phù hợp; sắp xếp, bố trí và thực hiện chính sách đối với cán bộ theo đúng quy định hiện hành.
Việc rà soát phải hoàn thành trong tháng 5/2020 để gửi báo cáo về Ban Tổ chức Thành ủy. Thời gian thực hiện kế hoạch từ tháng 5 – 9/2020. Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu cách làm phải bảo đảm thận trọng, công khai, minh bạch để động viên, khuyến khích sự tự nguyện, tự giác của cán bộ.