Hoạt động xây dựng không phải “đợi” văn bản dưới luật

Chia sẻ

Kinhtedothi - Để đảm bảo các hoạt động đầu tư xây dựng không bị gián đoạn trong khi chờ ban hành các văn bản quy phạm pháp luật quy định và hướng dẫn thực hiện Luật Xây dựng 2014, Bộ Xây dựng đã ban hành Công văn 3482/BXD-HĐXD về việc thực hiện Luật Xây dựng.

Các nội dung của công văn này có hiệu lực thực hiện từ ngày 1/1/2015 cho đến khi văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật Xây dựng 2014 có hiệu lực. Theo đó, đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước được quyết định đầu tư sau ngày 1/1/2015, căn cứ vào điều kiện cụ thể của địa phương, UBND cấp tỉnh có thể giao cho các sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành trực tiếp quản lý ban quản lý dự án chuyên ngành, ban quản lý dự án khu vực do mình quyết định thành lập. Các bộ, ngành, UBND cấp tỉnh, cấp huyện có trách nhiệm khẩn trương kiện toàn, sắp xếp hoặc thành lập các ban quản lý dự án chuyên ngành hoặc ban quản lý dự án khu vực theo quy định của Luật Xây dựng 2014 để quản lý đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước.

Dự án được phê duyệt sau ngày 1/1/2015 thì điều chỉnh nội dung phù hợp với quy định tại Điều 54, Điều 55 của Luật Xây dựng 2014 trước khi trình thẩm định, phê duyệt. Công trình xây dựng sử dụng cho mục đích tôn giáo và các công trình xây dựng có tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng (không bao gồm tiền sử dụng đất) chỉ cần lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật theo quy định tại Điều 55 của Luật Xây dựng 2014.

Liên quan đến cấp phép xây dựng, công văn của Bộ Xây dựng nêu rõ, những công trình được miễn giấy phép xây dựng quy định tại Khoản 2 Điều 89 của Luật Xây dựng 2014; việc cấp giấy phép xây dựng được thực hiện theo quy định của Luật Xây dựng 2014 và quy định của Nghị định số 64/2012/NĐ-CP và Thông tư số 10/2012/TT-BXD.

Theo quy định của Luật Xây dựng 2014, công trình được miễn giấy phép xây dựng là là nhà ở thuộc dự án phát triển đô thị, dự án phát triển nhà ở có quy mô dưới 7 tầng và tổng diện tích sàn dưới 500m2 có quy hoạch chi tiết 1/500 đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; công trình xây dựng ở nông thôn thuộc khu vực chưa có quy hoạch phát triển đô thị và quy hoạch chi tiết xây dựng được duyệt; nhà ở riêng lẻ ở nông thôn, trừ nhà ở riêng lẻ xây dựng trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa… Công trình sửa chữa, cải tạo, lắp đặt thiết bị bên trong không làm thay đổi kết cấu chịu lực, không làm thay đổi công năng sử dụng, không làm ảnh hưởng tới môi trường, an toàn công trình và công trình sửa chữa, cải tạo làm thay đổi kiến trúc mặt ngoài không tiếp giáp với đường trong đô thị có yêu cầu về quản lý kiến trúc cũng được miễn phép. Chủ đầu tư xây dựng công trình được miễn giấy phép xây dựng có trách nhiệm thông báo thời điểm khởi công xây dựng kèm theo hồ sơ thiết kế xây dựng đến cơ quan quản lý xây dựng tại địa phương để theo dõi, lưu hồ sơ.