Năm 2010: Thanh tra trên diện rộng các quỹ bảo hiểm xã hội

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Việc thanh tra nhằm chỉ ra những bất cập trong cơ chế chính sách và xử lý những sai phạm đối với tập thể, cá nhân có trách nhiệm.

KTĐT - Việc thanh tra nhằm chỉ ra những bất cập trong cơ chế chính sách và xử lý những sai phạm đối với tập thể, cá nhân có trách nhiệm.

Thanh tra Chính phủ trình và đã được Thủ tướng đồng ý về kế hoạch thanh tra diện rộng đối với quỹ này trong năm 2010.

Việc thanh tra nhằm chỉ ra những bất cập trong cơ chế chính sách và xử lý những sai phạm đối với tập thể, cá nhân có trách nhiệm.

Trước đó, tiến hành thanh tra việc quản lý thu và sử dụng quỹ tại Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam và bảy tỉnh, thành, Thanh tra Chính phủ xác định có gần 10.000 doanh nghiệp chậm đóng, nợ đọng BHXH trên 769 tỉ đồng; hàng ngàn doanh nghiệp không đóng BHXH cho người lao động với số tiền gần 18 tỉ đồng. Bên cạnh đó, trong việc thực hiện chế độ BHXH, bảo hiểm y tế, mua sắm thuốc chữa bệnh còn hàng loạt sai phạm...

Năm 2009, Thanh tra Chính phủ tiến hành thanh tra quản lý thu và sử dụng quỹ BHXH tại BHXH Việt Nam và các địa phương Hà Nội, Hải Phòng, Thanh Hóa, Nghệ An, Khánh Hòa, Bình Dương và Đồng Nai, phát hiện nhiều dạng sai phạm phổ biến.

Đối với việc thực hiện chế độ BHXH, các đơn vị bị thanh tra chưa thực hiện nghiêm việc trích lại 2% quỹ lương từ tiền thu BHXH để chi trả kịp thời cho người lao động; sử dụng các khoản tiền dưỡng sức, phục hồi sức khỏe không đúng mục đích...

Liên quan đến bảo hiểm y tế, thanh tra cũng phát hiện tại các bệnh viện tồn tại tình trạng thu tiền của bệnh nhân bảo hiểm y tế sử dụng dịch vụ xã hội hóa và thu tiền một số dịch vụ thông thường cao hơn khung giá do địa phương quy định. Bệnh nhân nằm ghép 2-4 người/giường bệnh nhưng BHXH các tỉnh vẫn thanh toán mỗi người/định suất giường bệnh cho người phải nằm ghép. Hồ sơ bệnh nhân điều trị nội trú thường xuyên xuất hiện việc thống kê sai chi phí khám chữa bệnh...

Đối với việc đấu thầu cung ứng thuốc phục vụ khám chữa bệnh, Thanh tra Chính phủ xác định có những sai phạm “không thể hiểu được”. Điển hình là giá thuốc trúng thầu tại một số đơn vị cao hơn giá mời thầu, giá thuốc sau đấu thầu cao hơn giá ngoài thị trường.

“Điều không thể hiểu” này được thấy qua những sai phạm như công tác xây dựng và thẩm định giá xét thầu nhiều loại thuốc quá cao so với giá trúng thầu nên dẫn đến giá trúng thầu tuy thấp hơn giá xét thầu nhưng vẫn cao hơn thị trường; công tác lập dự toán, xây dựng đơn giá cho việc lập kế hoạch đấu thầu chưa sát với giá thuốc trên thị trường. Đơn giá phục vụ đấu thầu tại hầu hết các đơn vị đều cao hơn nhiều so với giá dự thầu của các nhà thầu.

Bên cạnh đó, hồ sơ tài liệu đấu thầu thuộc diện phải bảo mật nhưng một số nơi không thực hiện quy trình bảo mật...

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần