DÒNG SỰ KIỆN. * ĐẠI DỊCH COVID-19 * GIA ĐÌNH THỜI COVID * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Quỹ Khuyến nông TP cho nông dân vay vốn

05-05-2015 07:55
Kinhtedothi - Hội đồng thẩm định Quỹ Khuyến nông của Trung tâm Khuyến nông Hà Nội vừa tiến hành thẩm định các phương án, dự án vay vốn Quỹ Khuyến nông năm 2015 trên địa bàn huyện Thường Tín.
Từ năm 2009 đến năm 2014, trung bình mỗi năm huyện Thường Tín có từ 15 – 20 hộ được vay vốn Quỹ Khuyến nông TP. Thực tế cho thấy, các nguồn vốn cho vay đều được sử dụng đúng mục đích và có hiệu quả. Năm 2015, trên cơ sở rà soát và chọn lọc các hộ có nhu cầu vay vốn để sản xuất, tiểu ban quản lý Quỹ Khuyến nông huyện Thường Tín đã hỗ trợ bà con tại các xã Tiền Phong, Văn Phú, Vân Tảo, Hồng Vân, Thống Nhất xây dựng 15 phương án vay vốn, với tổng số tiền là 5,6 tỷ đồng. Các phương án, dự án  vay vốn thuộc các ngành nghề: Chăn nuôi, thủy sản và các mô hình trang trại tổng hợp.
TAG: